Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Voda uslov razvoja u voćnjaku , određuje rast, rod

Voda uslov razvoja u voćnjaku , određuje rast, rod

Voda uslov razvoja  – Značaj vode za voćke i bilans vode u zemljištu – Visok sadržaj vode u pojedinim organima voćaka upućuje na njen izuzetan značaj za odvijanje svih fiziološko – biohemijskih procesa u biljkama. Ovaj sadržaj kod pojedinih organa varira ( primer kod grana i lišća je 50-70 %, koren 60-80 %, plod 80-85 %) što najviše zavisi od anatomsk o- morfološke građe, kao i funkcije koje pojedini organi obavljaju.

Voćke troše velike količine vode ( što pokazuje i transpiracioni kojeficijent 120-1000), ali je sama nejednaka potrošnja vode. Ona najviše zavisi od vrste voćaka, sorte, podloge ( da li je vegetativna ili generativna), starosti i rodnosti voćaka, fenofaze vegetacije, meteooroloških činilaca ( toplote, padavina, vetrova, vlažnosti vazduha i dr.).

Bilans vode u zemljištu direktno zavisi od fizičkih osobina zemljišta, klime na datom području, kao i od primenjene agrotehnike. Značajan deo vlage gubi se evaporacijom, poniranjem u dublje slojeve, oticanjem, potrošnjom od korovskih biljaka i na druge načine.

Bilans vode u zemljištu može biti

  • optimalan,
  • minimalan i
  • maksimalan.

Voda uslov razvoja  

Za život i fenofaze foćaka posebno su štetne kardinalne tačke – minimum i maksimum. Minimum predstavlja nepovoljan deficit vode koje za posledicu ima slab porast listova, letorasta, plodova i korena, nedovoljno diferenciranje cvetnih pupoljaka, otpadanje plodova, lošiji kvalitet plodova, slabiju vitalnost i otpornost voćaka i sl.

Maksimalna vlažnost često može imati i nepovoljnije efekte na voćke, a u nekim slučajevima dovodi u pitanje opstanak voćke ( primer u slučaju asfikcije korena). U tom stanju najčešće posledice su bujan porast, umanjena rodnost, lošiji kvalitet plodova, produžena vegetacija ( što posebno utiče na osetljivost prema mrazu), smanjena otpornost prema bolestima i štetočinama, smanjena trajašnost plodova i dr.

U uslovima optimalne vlažnosti voćke dobro rastu, obezbeđuju obilnu i redovnu rodnost, dobar kvalitet plodova, ali i zadovoljavajuću otpornost prema nepovoljnim činiocima sredine. Ukoliko ne postoji adekvatan sistem za navodnjavanje, u tom slučaju problem suše trebalo bi rešavati kroz više segmenata:

–      izborom vrsti i sorti čiji plodovi ranije sazrevaju;

–      izborom humidnijih položaja za podizanje voćnjaka;

–      podizanjem pojaseva za zaštitu od vetra ( naročito štetan uticaj toplih vetrova);

–      načinom održavanja zemljišta ( jalovi ugar, zastiranje i sl.)

–      dobrom pripremom zemljišta pre podizanja i odgovarajućom obradom zemljišta u zasadu;

–      izborom odgovarajućih podloga za uslove aridne klime i drugo.

Za normalno odvijanje svih metaboličkih procesa kod voćaka neophodno je pravilno odrediti bilans vode u zemljištu, i na taj način voćkama nadoknaditi samo onu količinu vode koja im stvarno nedostaje. Pored ostalog, za pravilno navodnjavanje moraju se dobro poznavati osobine zemljišta u voćnjaku, i to naročito: topografske karakteristike, debljina zemljišnog profila, hemijska i fizička svojstva, hidrolitička svojstva, struktura i aeriranost zemljišta i druga svojstva.

Mr Branko Tanasković

PSSS Čačak

foto pixabay.com

Voda uslov razvoja 

Pročitaj i ...

čačanska bestrna pegavost kupine

Purpurna pegavost kupine i kako je štititi

Mnoge bolesti napadaju kupine, ali u junu je naročito opasna ljubičasta pegavost kupine.