Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

Voćnjak u pripremi  – Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Međutim u pogledu primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta mogu biti:

 •   siromašna ako sadrže: fosfora / mg i kalija ispod 15 mg
 •   srednje osigurana ako sadrže: fosfora 7-10 mg i kalija 15-20 mg
 •    dobro osigurana ako sadrže: fosfora preko 10 mg i kalija preko 20 mg u 100 mg suve zemlje

[box type="shadow" align="alignleft" width="100x150" ]Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov za uspešan rast i razvoj voćaka i obilan, stalan i kvalitetan urod.[/box]

Prema sadržaju humusa zemljišta mogu biti:

 •    vrlo slabo humusna- do 1% humusa,
 •    slabohumusna-              1-3% humusa,
 •    srednje humusna-        3,1 do 5%,
 •    jakohumusna                 5,1 do 10% i
 •    vrlo jako humusna       1o do 15%.

 [highlight]U pogledu pH vrijednosti, odnosno stepena kiselosti, zemljišta mogu biti:

 • -EKSTREMNE kisela pH ispod 4,5
 • -vrlo jako kisela               ph 4,6-5,0
 • -jako kisela                        ph  5,1-5,5
 • -srednje kisela                 ph 5,6-6,0
 • -Slabo kisela                     ph  6,1-6,5
 • -neutralna                          ph 6,6-7,3
 • -Slabo alkalna                  ph 7,4-8,0
 • -jako alkalna                     ph 8,1-9,0
 • -vrlo jako alkalna            ph   9,1

  Iako različite voćne vrste imaju i različite zahteve u pogledu zemljišta može se reći da voćkama najviše odgovaraju zemljišta

 • koja imaju povoljne fizičke i hemijske osobine, a to su zemljišta koja su dobro osigurana humusom čiji se sadržaj kreće od 5-10%,
 • dobro osigurana fosforom sa sadržajem preko 10 mg fosfora na 100 mg suve zemlje,
 • sadržajem kalija preko 20 mg na 100 grama suve zemlje,
 • srednje kisela i slabo kisela zemljišta pH 5,6 – 6,5 mada ima vrsta koja su manje osetljiva na visinu pH.

Alkalna zemljišta su manje pogodna za uzgoj većine voćnih vrsta.

 Pripremio: Rangelov Ivan, dipl.inž. vodoprivrednih melioracija

foto pixabay.com

Voćnjak u pripremi

Pročitaj i ...

čačanska bestrna pegavost kupine

Purpurna pegavost kupine i kako je štititi

Mnoge bolesti napadaju kupine, ali u junu je naročito opasna ljubičasta pegavost kupine.