Wednesday 21.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine

Trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine

Maj mesec je mesec kada sazreva prvo voće, trešnja je tada omiljena ali trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine.  Ona je danas jedna od najprofitabilnijih voćnih vrsta koje nema dovoljno na našem tržištu.

Koja je najisplativija vrsta voćke trešnja?

Prof. dr. Zoran Keserović savetuje koje sorte gajiti. Razlog tome je to što su sadašnji zasadi trešnje podignuti na bujnim generativnim podlogama odnosno sejancima divlje trešnje – vrapčare i magrive koje imaju veoma bujan porast te voćka postiže velike dimenzije koje ne dozvoljavaju formiranje intenzivnog uzgojnog oblika. Visoko formirana kruna otežava berbu, rezidbu i adekvatnu zaštitu čime se umanjuje profitabilnost ove voćne vrste. U okviru tehnološkog projekta Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu jedan od važnih istraživačkih ciljeva jeste kolekcionisanje i izučavanje slabobujnih, patuljastih i ukrasnih formi višnje i trešnje.

Pojavom novostvorenih, kržljavih podloga kao što su Gisela 5 i 6, Tabel Edabriz, PHL-A,PHL-B i dr. vegetativnih podloga omogućeno je intenzivnije gajenje trešnje u gustim zasadima.

Stabla kalemljena na ovim podlogama su nižeg rasta te se lakše održavaju (orezuju, štite, navodnjavaju, đubre, beru) i prorode ranije – već u drugoj godini nakon sadnje, te time postižu veću produktivnost.

Gustom sadnjom zemljište je maksimalno iskorišćeno, berba se obavlja sa zemlje što znatno smanjuje troškove berbe a puna rodnost se postiže već u četvrtoj godini.

Zlatica Krsmanović, dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

Trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine

KALENDAR ZAŠTITE – TREŠNJA

  1. Zimsko prskanje sa preparatom Bakarni kreč S 50 0,75% (pred kretanje vegetacije) mineralno ulje 2%
  2. Kada je otvoreno 5% cvetova (faza belih kokica) Chorus 0,025%
  3. Ako je cvetanje duže od 5 dana Chorus 0,025%
  4. Precvetavanje (opalo 80%) latičnih listića Signum 0,06% Tonus 0,025%
  5. Kad su plodovi u porastu Polyram 0,25% (10-12 dana kasnije) Fastac 0,015% Abastate (Armada) 0,075%-0,1%
  6. Promena boje ploda Syllit 0,2% Mospilan 0,025%
  7. Posle berbe Polyram DF 0,25% Abastate (Vertimec) 0.075%-0,1%
  8. Plavo prskanje u oktobru Cuprozin 35 WP 0,35%

Ako se javi problem sa crnom trešnjinom vaši, onda se mora ići sa trojnom kombinacijom insekticida. Plan zaštite je orijentacioni, i bilo bi najbolje da se konsultujete sa PSS za svako prskanje.

dipl.ing. Jasmina Jocković

Profesor dr. Zoran Keserović, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, savetuje koje sorte gajiti prema vremenu zrenja tokom proleća.

Prva nedelja zrenja : Burlat

Druga i treća nedelja zrenja: Erly korvik, Carmen, Sweet lorenz, Merchant

Četvrta nedelje zrenja: Ferovia, Korvia

Peta, šesta nedelje zrenja: Karina, Sweet heart.

Pročitaj i ...

šarka šljive šljivin smotavac

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jaja I generacije šljivinog smotavca i u toku je početak piljenja larvi.