Wednesday 23.10.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

rovašenje sadnica
Šljivin smotavac

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.

Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja, gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica.

Šljivin smotavac počinje da leti u aprilu

Nakon završenog razvoja, gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Let leptira druge generacije počinje sredinom jula. Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

Hemijske mere borbe se izvode u vreme piljenja gusenica, a pošto je let leptira dosta razvučen, moraju se obaviti dva tretiranja. Upotrebljavaju se neki od sledećih preparata: TONUS, MOSPILAN, AFINEX, TALSTAR, FOBOS, KONZUL, NURELLE-D, CIPKORD, SISTEMIN, PERFEKTHION, DIMETOGAL i drugi.

Milena Ćirić, dipl.ing.

Preporuka PIS VOJVODINA

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jaja I generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je početak piljenja larvi.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  •  Pyrinex 25 CS (a.m.hlorpirifos) 0,25%.
  • Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%

Pročitaj i ...

nevreme srbija izvoz gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje jabuke u svetu jabuka rano

Jabuke u skladištu – scald nanosi štete

Jabuka je obrana ili se bere, u skladištu morate obratiti pažnju na scald - pojavu koja nanosi velike štete.