Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Sistem za navodnjavanje i troškovi investicije

Sistem za navodnjavanje i troškovi investicije

Sistem za navodnjavanje – Najavljene su subvencije za ulaganje u zalivne sisteme. Prethodno je potrebno znati  kako izabrati sistem za navodnjavanje. Investicioni troškovi izgradnje sistema za navodnjavanje mogu biti prikazani samo okvirno, zato što zavise od velikog broja različitih faktora i to:

 • – izvorišta vode (udaljenost od parcele, količine vode, kvalitet vode);
 • – načina zahvatanja vode (gravitacioni vodozahvat, pumpna stanica, dostupnost električne     energije);
 • – tehnike zalivanja (kišenjem ili kapanjem);
 • – tipa zemljišta;
 • – vrste gajene kulture;
 • – korišćenja fertilizacije;
 • – potreba biljke za vodom;
 • – prečnika glavnog cevovoda;
 • – rasporeda prskača ili kapaljki.

Sistem za navodnjavanje

navodnjavanje kako nabavka nove opreme koren voćkeOvom prilikom biće prikazani okvirni troškovi za izgradnju sistema za navodnjavanje „kap-po kap“ gde je snabdevanje vodom iz bunara, za pretpostavljenu površinu voćnjaka od 1 ha. Naravno, prvi uslov je da postoji dovoljna količina vode koja zadovoljava kvalitet potreban za korišćenje u navodnjavanju.

 1. Izrada bunara                             300- 500 €
 2. Pumpa                                          500-1500 €
 3. Glavni cevovod od PE cevi   900-1.200 €
 4. Fertilizator sa filterom      1.200-1.600 €
 5. Laterali sa kapaljkama      1.000-1.400 €

UKUPNO:                                        3.900-6.200 €

Silvija Hodžić, dipl.inž.polj. Savetodavac iz oblasti voćarstva

foto pixabay.com

Sistem za navodnjavanje 

 

Tokom zime
Treba obratiti pažnju na kugla ventile koji ostaju na parcelama da budu u položaju “otvoreno”, zato što ako ostanu zatvoreni u njima ostaje voda (u kuglama) i postoji opasnost da dođe do oštećenja u toku zimskih niskih temperatura, pa se moraju menjati sa novim u narednoj sezoni.

 Većinom proizvođači laterale za navodnjavanje ostavljaju na plantažama preko zime, i mislim da je to opravdano jer su laterali otporni na niske temperature i UV stabilni, ne habaju se stalnim skidanjem i montažom a i ne troši se radna snaga. 

 Sve otvore na cevima u sistemu za navodnjavanje treba u toku zime zaštiti kako ne bi moglo da dođe da ulaska prljavštine zajedno sa padavinama a takođe i iz razloga da se ne uvuku glodari kojima takva mesta odgovaraju za prezimljavanje.

PSSS Šabac           dipl.ing.Milorad Jocković
foto pixabay.com

Sidtem za navodnjavanje

Pročitaj i ...

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara kajsija rodne apopleksija kajsije kajsija generativne koju vrstu

Koju vrstu đubriva primeniti u voćnjaku za dobru berbu?

Pravilan izbor đubriva može doneti dobar rod, ali koju vrstu đubriva izabrati za svoj voćnjak?