Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Sadnja malina, određivanje redova i razmaka

Sadnja malina, određivanje redova i razmaka

pixabay-malinaSadnja malina , određivanje redova – Razmeravanje površia i markiranje mesta za sadnju malina. Malina se može saditi na različitom razmaku zavisno od sistema uzgoja, bujnosti sorte i površine za sadnju. Samo razmeravanje parcele za sadnju maline mora prethoditi obeležavanju mesta za sadnju njenih sadnica. Ovaj posao može se obaviti na više načina. Na većim površinama, radi sigurnosti, taj posao trebalo bi poveriti geometru da pomoću posebnih instrumenata, ili pomoću prizme, uradi parcelizaciju terena i provereno adekvatna mesta za prvi red voćaka prema planu sadnje, odnosno obeleži prostor za putnu mrežu kao i mesta za sadnice na celoj površini. Ukoliko se sadnja malina vrši na manjim površinama, samo razmeravanje može se obaviti i drugim načinima: pomoću krsta za viziranje, pantljikom ili vrpcom sa obeleženim mestima.

Tražilo motke koristi se pomoću okvira koji se za tu svrhu posebno napravi od letava sličnog oblika, zavisno kakav će biti raspored sadnica- kvadrat, trokut ili pravokugaonik.

Sadnja malina, određivanje redova i razmaka

Na uglovima preseka dve strane ostavljaju se desetak centimetara duže letve. Pri razmeravanje dva ili više radnika rukuju okvirom i na uglovima zabadaju kočiće radi obeležavanja mesta za sadnju. Pazi se da pri razmeravanje buduće sadnice ne dođu uz samu ogradu. Ovo odstojanje (od ograde do prvog reda voćaka trebalo bi iznositi najmanje polovinu međurednog razmaka). Ta udaljenost može se i povećati, skladno potrebama gabarita mašine, za prolaz i radne zahvate.

Razmeravanje parcele vrši se nakon utvrđivanja smera redova i postavljene osnove za razmeravanje, koju čine dva pravca: prvi je pravac redova (koji po mogućnosti trebalo bi da je sever-jug), a drugi je normalno postavljen na prvi pravac. Prvi pravac određujemo busolom, nakon obeležavanja kočićima. Drugi pravac određuje se tako što zatvara ugao od 90 stepeni u odnosu na prvi pravac.

Sadnja malina – Markiranje, tj obeležavanje mesta za sadnju sadnica na većim površinama vrši se malim kočićima, trakom, letvicama ili sličnim materijalom koji traje samo do kraja sadnje nasada. Ne mora se osiguravati materijal za obelježavanje na celoj površini, već se može koristiti isti više puta, zavisno o tome kako je organizirana sama sadnja.

Za obeležavanje mesta sadnica mogu se koristiti i manje ili veće pritke, zavisno o načinu uzgoja voćaka, pri čemu se posađene sadnice mogu vezivati za postavljene pritke.

Mr Branko Tanasković

PSSS Čačak

foto pixabay.com

 

 

Pročitaj i ...

stajnjak u zasadu trešnja propadanje oprašivanje trešnjev

Trešnja – propadanje stabala i zamena

Najvažnije je odabrati kvalitetne sadnice koje odgovaraju zemljištu u Vašem voćnjaku.