Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rogač šljive izaziva gljiva posle precvetavanja

Rogač šljive izaziva gljiva posle precvetavanja

Prvi simptomi rogač šljive, čiji je prouzrokovač Taphrina pruni, se javljaju neposredno po precvetavanju. Ispoljavaju se u vidu deformacije plodova koji postaju svetlo zeleni i dobijaju nepravilan oblik. Izdužuju se i krive, dobijaju mahunast izgled i podsećaju na rog (naziv bolesti). U zaraženim plodovima se ne formira koštica. Ti oboleli plodovi se razvijaju brže od zdravih i njihov mezokarp je sunđeraste strukture. Takođe dolazi do značajnog gubitka u prinosu jer oboleli plodovi opadaju tokom vegetacije.

šljiva sadnja sadnica sorta nada
Pupoljak šljive

Epidemiologija gljive. Gljiva prezimljava na grančicama šljive gde formira askuse sa askosporama koji dospevaju na tek zametnuti plod, klijaju i vrše zarazu. Razvija se u mezokarpu ploda što prouzrokuje njegovu deformaciju. Na površini ploda micelija formira brojne askuse sa askosporama, koje se kišnim kapima prenose na grančice, na kojima se održavaju do sledeće godine. Infekcija se može ostvariti i kroz cvetnu peteljku, ali je od većeg značaja zaraza mladih plodova posle zametanja. Taphrina pruni je monociklični parazit, što znači da nema sekundarnih infekcija tokom vegetacije, što značajno olakšava njeno suzbijanje. Hladno i kišovito vreme tokom ranog proleća, pred i tokom cvetanja voća pogoduje zarazi.

Rogač šljive izaziva gljiva posle precvetavanja

Suzbijanje. Uspešna zaštita od prouzrokovača rogača šljive se ostvaruje primenom fungicida. Prvo tretiranje se izvodi u periodu mirovanja voćaka, tokom februara i marta. Za ta kasno zimska i rano prolećna tretiranja se koriste preparati na bazi bakra. Na osnovu rezultata objavljenih u SAD, dobar efekat se postiže tretiranjem voćaka preparatima na bazi bakra u jesen, u cilju suzbijanja gljive, koja prezimljava na grančicama šljive.

Rano prolećna tretiranja šljive imaju značaja i za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća, koji prouzrokuje gljiva Phoma pruni, a imaju efekta i u suzbijanju Pseudomonas syringae, fitopatogene bakterije čestog parazita šljive ali i ostalih vrsta koštičavog voća. Za sprečavanje infekcije tek zametnutih plodova šljive mogu se koristiti preparati na bazi hlortalonila, cirama i drugih, u vreme kada otpadne oko 70-75 % cvetnih latica.

Mihailović Tamara dipl.ing.

Pročitaj i ...

maline politika malinari ponovo

Malinari ponovo na barikadama traže fer cenu

Berba malina donosi neizvesnost, malinari ponovo na barikadama? Cena u otkupu je 100 dinara,dok proizvodnja jednog kilograma maline košta najmanje 139 dinara!!!