Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezultati analize zemljišta – šta oni znače ?

Rezultati analize zemljišta – šta oni znače ?

Rezultati analize – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma.

Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene.

Da bi se mogle dati preporuke za primenu i pravovremenu upotrebu đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji potrebno je rezultate hemijskih analiza zemljišta uporediti sa graničnim vrednostima obezbeđenosti zemljišta datih za pojedine elemente.

Zemljišta bogata u humusu su po pravilu plodnija. Njegova granična vrednost je 3 i ako zemljišta imaju vrednost <od 3 ( manja od 3 % ) to znači da zemljištu treba dodati organske materije to jest đubriva ove vrste ( stajnjak ) i tako povećati sadržaj humusa u zemljištu.

Rezultati analize

Azot: Kada je u pitanju primena azotnih đubriva potrebno je imati u vidu količinu ukupnog i mineralnog azota u zemljištu.

Prema sadržaju ukupnog azota zemlišta su podeljena u tri klase na:

siromašna                     ( <0.10 % N);

srednje obezbeđena  (0.10-0.20 % N) i

dobro obezbeđena     ( >0.20 % N).

Prema ovoj podeli dodati N prilikom đubrenja i to obično na jesen sa osnovnom obradom i u proleće kao prihranu u više navrata.

Fosfor i kalijum: Na osnovu literaturnih podataka i praktičnih iskustava optimalni nivo lako pristupanog fosfora u voćarsko-vinogradarskoj praksi, iznosio bi oko 15 mg P2O5 na 100 mg zemjišta, odnosno 25 mg K2O/100 g zemljišta.

Reakcija zemljišta ( ph vrednost ) ima velikog značaja za preporuke primene đubriva. Ona utiče i na izbor đubriva, njihove doze i dr.

Na našem terenu se preporučujed da optimalne pH vrednosti za u voćne vrste budu:

jabučasto  ( 5,2 – 7,7 );

koštičavo  ( 5,7 – 7,7 );

jezgrasto ( 6,0 – 7,0 ) i

jagodasto ( 5,1 –  6,5 ).

Na osnovu odstupanja dodaje se krečnjak koji služi za popravku ph vrednosti zemljišta obavezno uz dodavanje organskih đubriva. 

Savetodavac Tonić Dejan

foto pixabay.com

Rezultati analize

Djubrenje stajnjakom treba sinhronizovati – izvoženje , rasturanje i zaoravanje. Po rasturanju odmah zaorati na odgovarajuću dubinu, što znatno smanjuje fertilizaciju

 – Vrednost zaoranog stajnjaka, odmah posle rasturanja – 100%.

  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 24 sati posle rasturanja –   80%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 70 sati posle rasturanja –   70%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 4 dana posle rasturanja-    50%

Vitić Miroljub str. sar. PSSS-Smederevo

foto pixabay.com

Rezultati analize zemjišta

Pročitaj i ...

čačanska bestrna pegavost kupine

Purpurna pegavost kupine i kako je štititi

Mnoge bolesti napadaju kupine, ali u junu je naročito opasna ljubičasta pegavost kupine.