Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Monilinia opasna bolest u vočnjacima ,

Monilinia opasna bolest u vočnjacima ,

Monilinia opasna bolest – Voćarstvo je značajna grana poljoprivrede u Srbiji. Izvoz je prevazišao vrednost od 550 miliona US dolara u 2017. godini. Rezultati u 2018. godini će verovatno biti u ovim okvirima. Svaka bolest u voćnjacima nanosi velike štete voćkama i kvalitetu plodova. Među najvećim opasnostima za naše voće u našim uslovima je trulež voća i sušenje cveta  ( Monili-nia fructigena i Monilinia laxa ).

MONILIOZE KOŠTIČAVOG VOĆA – MONILINIA LAXA, MONILINIA FRUCTIGENA – autor dipl.inž. Vesna Janković

Monilioze koštičavog voća – prouzrokovači su patogeni Monilinia laxa i Monilinia fructigena.

Monilinia laxa – sušenje cvetova

šljivina osa šljiva plamenjača rogač šljiveSimptomi se javljaju na cvetovima, lastarima, grančicama I plodovima. Zaraženi cvetovi su mrko sive boje, suše se i opadaju. Na uginulim cvetovima u vlažnim uslovima formira se prevlaka od micelije I reproduktivnih organa patogena.

Parazit prodire iz cvetova u grančice izazivajući njihovo sušenje. Naročito su osetljive neke sorte višanja i kajsije. Često se ovakva oštećenja pripisuju dejstvu mraza.

Monilinia fructigena – trulež plodova

Plodovi voćaka bivaju zahvaćeni od monilioza u vreme zrenja, transporta i čuvanja. Prvi simptomi se javljaju na pokožici ploda u vidu okruglaste mrke pege koje se vremenom širi zahvatajući sve veću površinu. Zatim plod počinje da truli, smežurava se i suši, dobijajući čvrstu konzistenciju. Ovakvi plodovi se nazivaju često ,,mumificirani plodovi,, i ostaju na voćkama ili opadaju na zemlju.

Monilinia opasna bolest 

Bolest (monilioze) su veoma rasprostranjene i spadaju u vrlo štetna oboljenja koštičavog voća. Na osetljivim sortama višnje, kajsije, šljive propadaju masovno cvetovi, grančice, što znatno umanjuje prinos, ne samo u godinama epifitocije već i u dužem vremenskom periodu ukolike se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite. (mehaničke I hemijske).

Patogen prezimljava u obliku micelije na obolelim granama. Prilikom rezidbe svaku ovakvu grančicu sa simptomima od monilioza (Monilinia laxa), potrebno je odstraniti kao i svaki ,,mumificirani plod” koji se nađe na grani ili je opao na zemlju treba izbaciti iz voćnjaka, jer predstavlja potencijalni izvor zaraze.

Duži kišni period u proleće omogućava formiranje reproduktivnih organa patogena, klijanje i zaražavanje cvetova i grančica osetljivih sorata voćki. U vlažnim uslovima se količina inokuluma tokom vegetacije povećava zbog čega se redovno može očekivati jača pojava truleži plodova. Oštećenja na  plodovima od insekata, insolacije, hemikalija i drugih faktora, doprinose intezivnijem razvoju monilioza.

Mere zaštite su mehaničke I hemijske mere.

Mehaničke mere podrazumevaju pravilnu rezidbu i izbacivanje araženih grana, grančica i plodova iz voćnjaka, a hemijske mere primenu odgovarajućih fungicida.

Fungicidi se primenjuju od perioda mirovanja, pred cvetanje (beli baloni), u punom cvetanju I precvetavanju.

Monilinia laxa – (izbor fungicida)

– fazi mirovanja tretiranje bakarnim preparatima uz dodatak mineralnog ulja.

– od početka cvetanja preparatima na bazi a.m. ciprodinil, prohloraz tifanatmetil

Monilinia fructigena – trulež plodova

Bakarni preparati u fazi mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka

Tretiranje u fenofazi zrenje ploda preparatom na bazi a.m. iprodion+tiofanat-metil

dipl.inž. Vesna Janković

foto pixabay.com

Monilia opasna bolest

Pročitaj i ...

čačanska bestrna pegavost kupine

Purpurna pegavost kupine i kako je štititi

Mnoge bolesti napadaju kupine, ali u junu je naročito opasna ljubičasta pegavost kupine.