Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Maline obole od MMI u proleće zato pregledajte izdanke

Maline obole od MMI u proleće zato pregledajte izdanke

Maline su bile naša uzdanica, sada su “na ledu” ali mnogi voćari ne odustaju lako. Postoje brojne bolesti koje ih napadaju, npr. maline često obole od MMI u proleće. Zato ove jeseni izvršite prvu proveru izdanaka.

Malinina mušica izdanka (MMI)

Uzročnik tzv. cecidoznog sušenja maline je malinina mušica izdanka-MMI. Primarne štete su posledice ishrane larvi neposredno ispod epiredmisa, a sekundarne su posledice gljivičnih infekcija (Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma spp., Leptosphaeria coniothyrium) na mestima ishrane larve.

Cecidiozno sušenje nastaje posle ishrane larvi MMI na jednogodišnjim i dvogodišnjim izdancima. Oboljenje prestavlja interakciju štetočina i patogena, pri čemu mehanička oštećenja tkiva nastala ishranom larvi prestavljaju ulazna vrata za prodiranje patogena i nastanak infekcije.

Maline obole od MMI u proleće

MMI razvija više generacija u toku jedne godine, u našim uslovima četiri. Let imaga počinje krajem aprila i traje do septembra – početka oktobra. Larva se ubušuje pod koru, obično u prizemnom delu jednogodišnjih ili dvogodišnjih izdanaka. Novija istraživanja pokazuju da sve vrste mehaničkih povreda, a posebno mehanizovana berba, pospešuje razvoj ove štetočine.

Da bi se cecidiozno sušenje maline kontrolisalo neoprodno je sprečiti razvoj prve generacije. Pojava se može najefikasnije pratiti postavljanjem feromonskih klopki. U slučaju da ne raspolažemo sa klopkama, pregled malinjaka se vrši u jesen, zasecanjem 30-40 izdanaka do osnove i skidanjem kore. Ako se u donjem delu izdanka uoče tamne zone i pruge, to je znak sigurnog prisustva MMI.

Sledećeg proleća, krajem marta, desetak izdanaka zaseći tankom iglom, bez oštećenja parehnima.

Preglede zaseka vršiti tokom aprila i maja. Kada se uoče, obavezan tretman insekticidima.

Najveću efikasnost su pokazali Actara 25WG folijarno u koncetraciji 0,015 % i Actellic EC 0,1%.

Pročitajte i : Ljubičasta pegavost izdanaka maline

Ako je prognoza insekata izostala, insekticidi se primenjuju kada su izdanci 25-30 cm visine, a posle dve nedelje drugi put. Primena insekticida posle berbe je neophodna mera u cilju redukcije MMI u malinjaku.

 Zorica Lazić,dipl.inž

Pročitaj i ...

lešnik raspored sorte leske pravila uzgajanje leske

Pravila uzgajanja leske – rezidba je obavezna mera

Kako pravilno orezati lesku i time doprineti bogatoj berbi?