Wednesday 21.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Ljubičasta pegavost izdanaka maline

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

malinaLjubičasta pegavost izdanaka maline – Ovo je jedna od najznačajnijih bolesti maline i kupine kod nas. Najveći intenzitet ima sredinom maja, a može trajati i do kraja juna. Zaraza lišća na mladim izdancima maline i kupine započinje na ivici i širi se prema glavnom nervu, pa lezija poprima trouglasti oblik tamnosmeđe boje i žućkaste ivice. Zaraženo lišće se najčešće prevremeno osuši. Na zahvaćenim izdancima se javljaju tamne ljubičaste pege koje se šire i prelaze u mrku boju.

U toku zime na zaraženim izdancima dolazi do pojave srebrnastih ili sivkastih pega, pa se kaže da je došlo do izbeljivanja izdanaka. Gljiva prezimljava u obliku micelija u zaraženim izdancima ispod kore i u obliku pseudotecija i piknida. Piknidi su prisutni gotovo tokom cele godine, a piknospore se oslobađaju u periodu mart-novembar pa se smatra da one uzrokuju primarne infekcije na listovima.

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

Ova bolest se suzbija primenom agrotehničkih i hemijskih mera. Jedna od mera zaštite je sadnja manje osetljivih sorti. Pri sadnji treba izbegavati položaje na kojima se dugo zadržava vlaga i redove u zasadu treba postaviti u smeru vetrova. Posle berbe izdanke sa simptomima treba orezati i spaliti. Za hemijsko suzbijanje u zimskom periodu koriste se fungicidi na bazi bakra a u toku vegetacije jedno od najboljih rešenja za hemijsko suzbijanje ove bolesti je primena fungicida na bazi azoksistrobina (Quadris).

Dipl.inž. Branivoje Anđelić

Preporuka PIS Srbije

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje tretman  preparatima na bazi bakra:

  • a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35%) ili
  • a.m.bakar-hidroksida (Blauvit tečni 0,4% ili Everest 0,4%).

Pročitaj i ...

šarka šljive šljivin smotavac

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jaja I generacije šljivinog smotavca i u toku je početak piljenja larvi.