Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Leskina strižibuba kreće u plantaže

Leskina strižibuba kreće u plantaže

Telo napasti leskina strižibuba je crne boje, izuzev nogu koje su svetlo žute. Dužina tela 11-14 mm. Imaga se javljaju od maja do avgusta. Nakon polaganja jaja, ženka prstenuje koru na mladom prošlogodišnjem izbojku, nekoliko centimetara iznad mesta gde je položeno jaje. Deo izbojka iznad prstena se suši i lomi.

Mesto gde je jaje položeno vremenom hipertrofira, a larva buši hodnik i do 40 do 60 cm duž srži izbojka od vrha nadole. Larva prelazi u stanju mirovanja u hodniku izbojka do sledećeg proleća.

Leskina strižibuba

Napada u prvom redu lesku, a i orah, zovu i brest. Fiziološka je štetočina.  Može biti značajna štetočina u kulturama leske ako se javi u većoj brojnosti.

Jedna od mera suzbijanja je sasecanje i spaljivanje oštećenih letorasta i to počevši od juna pa sve do jeseni.

Zorica Lazić, dipl.inž.

Pročitaj i ...

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

Berba nije kraj radova u voćnjaku, djubrenje je neophodno radi sledećeg roda u 2020. godini.