Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Leska voli rastresita , plodna zemljišta, Ph 6 – 8

Leska voli rastresita , plodna zemljišta, Ph 6 – 8

Leska voli rastresita zemljišta – Vreme je da se spremite za sadnju leske koja će sigurno dugo davati slasne plodove. Treba biti obazriv pri izboru zemljišta. Pročitajte savete Mihajla Žikića, dipl. ing voćarstva i vinogradarstva.

Odnos lešnika prema zemljištu – Svedoci smo ekspanzije zasada lešnika i zbog toga treba obratiti pažnju pre podizanja zasada o kvalitetu, tipu i plodnosti zemljišta, na kome se planira sadnja. Kako je zemljište jedan od najbitnijih faktora za uspešno gajenje leske, loš izbor zemljišta na kome se podiže zasad može imati katastrofalne posledice jer se greške jako teško ispravljaju.

Zemljište je jedan od osnovnih činilaca za uspešnu proizvodnju pa se moraju ispitati njegove fizičke i hemijske osobine. Iako nije veliki probirač zemljišta za lesku su najpogodnija rastresitita, propustljiva i plodna zemljišta. Najviše joj odgovaraju černozemi, aluvijumi i gajnjače, strukturno, rastresito i dobro aeriano zemljište, Ph vrednost 6-8. Na aluvijumima, na visini od 100-500 m produkcija je 4-5 t/ha. Zemljišta sa visokim nivoom podzemne vode, kao i ona na kojima se veoma dugo zadrţava površinska voda nisu pogodna za gajenje leske.

Lešnik ne podnosi močvarna zemljišta. U nas su činjeni pokušaji sa gajenjem lešnika koji nisu uspeli. Nije bilo uspeha zbog toga što zemljište nije odgovaralo fizičkim osobinama. U divljem stanju lešnik se nalazi na krečnom i silikatnom zemljištu.

Leska voli rastresita zemljišta 

Zemljište za lešnik mora biti takvo da omogućuje ravnomerno razvijenje korenove mreže kako lateralno, tako isto i po dubini. A to će omogućiti zemljišta sa dovoljno hranljivih materija, vode i vazduha u toku cele godine. Trebalo bi nastojati da se prilikom izbora zemljišta za komercijalno gajenje lešnika izaberu ona koja traže najmanje ulaganja za dovođenje u odgovarajuće uslove. Zemljište za lešnik bi trebalo da sadrži:

  • 15-20% gline;
  • 20-30% sitnog peska;
  • 15-20% koloida;
  • 30-50% krupnog peska.

U Italiji sastav zemljišta izgleda: krupan pesak 35,3 – 51,2%; sitan pesak 22,7 – 29,5%; koloidi 14,1 – 23,4%; Glina 7,4 – 10,5%; Kreč manje od 1,3%; Humus 2,5 – 3,9%; pH 6,92 – 7,4; azot (N) 0,12 – 0,22%; fosfor (P2O5) 38 – 223 mg/kg; kalijum (K2O) 286 – 798 mg/kg.

Korać navodi da je za rast i razviće leske dovoljno plodno zemljište koje sadrži preko 3% humusa, 250 – 300 ppm lako usvojivog kalijuma i 120 -140 ppm lako usvojivog fosfora.

Mihajlo Žikić, dipl.ing voćarstva i vinogradarstva

foto pixabay.com

Leska voli ratresito zemljište

Pročitaj i ...

jagode berba jagode sorte jagoda jagode transport jagode izbor sadnica jagode zaštita

Jagode – izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Svi volimo slatke jagode u maju. Pri zasnivanju jagodnjaka najvažniji je izbor sadnica.