Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Kruške na tržištu imaju dobru poziciju

Kruške na tržištu imaju dobru poziciju

Kruške na tržištu – Srbija veliku pažnju poklanja jabuci i njenom plasmanu na tržište, ali nekako se malo pažnje posvećuje krušakama. Cena krušaka ima manje oscilacije i dobru tražnju na tržištu – domaćem i stranom. Naši voćari se drže dobro poznatih sorti , ali sve veći je broj naučnih ustanova koje stvaraju nove, klupske sorte krušaka. Klupske sorte možda imaju skuplji početak uzgoja, ali njihov plasman je veoma dobar. Na tržištu EU je izvesnija prodaja klupskih sorti jer njihov plasman prati marketing kampanja, nova logistika i novi zahtevi potrošača ( naroćito mlađih potrošača – prate brendove, žele nešto novo, nove ukuse, nova pakovanja …).

Ukupna svetska proizvodnja je na nivou od 25 miliona tona. Izvoz obuhvata 1,8 miliona tona.

Kruška Abee Fetel sortiment krušakaProizvodnja u voćnjacima krušaka u EU je u sezoni 2015/16. godine iznosila 2,449 miliona tona. U sezoni 2016/17. godina ukuna proizvodnja je iznosila 2,279 miliona tona. Najviše proizvode voćari iz Italije (31%), Holandije (16%), Belgije (15%), Španije (14%), Portugala (6%).

Italija godišnje uveze 100.000 tona krušaka. Najveći uvoznik , u Evropi ( izvan EU) je Švajcarska.

Najviše se gaji sorta Conferanc ( Belgija iHolandija) sa 40% od ukupne proizvodnje krušaka. U Nemačkoj najtraženija je Abate Fetel. Cene krušaka su veoma povoljne za trgovce – 0,9 do 1,4 eura/kg.

Rusija je takođe veliki uvoznik – sa više od 264.000 tona godišnje. 

U Italiji su stvorene nove četiri sorte krušaka: Lucy Sweet (PA1Unibo), Early Giueći proizvođači su : Italija ( 31%), Holandija ( lia (PA1Unibo), Debby Green (PA1Unibo) i Lucy Red (PA1Unibo). Prve tri sorte su zelene boje i dospevaju kraj jula meseca, prva nedelja avgusta, druga nedelja avgusta ( respektivno). Sorta Luci Red je crvene boje i dospeva krajem jula – prve nedelje avgusta meseca.

Ispitivanja su vršena u regiji Emilia Romanja  i sada se želi proširiti uzgoj na komercijalnim površinama. Do kraja jula je konkurs za prijavu komercijalnih voćnjaka iz EU za eksploataciju ovih sorti. Naši voćari treba da prate ovakva istraživanja i osluškuju tržište – samo tržište će Vam doneti poslovni uspeh.

Petar Jovičić

foto pixabay.com

Kruške na tržištu 

Pročitaj i ...

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi breskva evropski voćnjak

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

Posle opadanja cveta javlja se bolest šupljikavost lišća trešnje, kajsije, breskve.