Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

Jesenje prskanje – U jesen je neophodno izvoditi zaštitu , u  cilju smanjenja  infektivnog potencijala, odnosno preventivnog sprečavanja mogućih infekcija od različitih patogena. U tom periodu prskanje voćaka je sa bakarnim preparatima i mehaničko odstranjivanje obolelih organa i/ili celih biljaka.

U periodu od opadanja lišća do bubrenja pupoljaka, štetočine koje su se tokom vegetacije intezivno hranile i razmnožavale na voćkama , miruju u određenom stadijumu, otpornom na niske temperature. Da bi se smanjila brojnost za narednu godinu, neophodno je pregledati stabla tokom zimskog perioda i na osnovu utvrđenog stanja odlučiti da li ima potrebe za zimskim prskanjem.

Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

Izbor mera zaštite u ovom periodu nije veliki. Dolaze u obzir

  1. mehaničke i
  2. hemijske mere zaštite.

Uobičajena hemijska mera u tom periodu je tzv. „plavo prskanje“, koje se izvodi bakarnim preparatima. Plavo prskanje ima značaj i u dezinfekciji ( zaštita lisnih ožijaka nakon opadanja lišća ), jer ova mesta predstavljaju ulazni otvor za ostvarenje infekcije mnogim patogenima. Ovo prskanje štiti od infekcija i brojne sitne ozlede, koje su uvek prisutne na kori grana I debla, kao i krupne rane , nastale odstranjivanjem zaraženim delovima grana.

Mehaničke mere podrazumevaju otklanjanje osušenih grana, preostalih plodova, a eventua-nalno I čitavih osušenih stabala. Međutim, u tom periodu, uklanjanje suvih grana I preostalih plodova preporučuje se samo kod jabučastih vrsta voćaka ( jabuka, kruška i dunja ). Kao mehanička mera zaštite, dolazi u obzir i uklanjanje opalog lišća sa površinskog sloja zemlje, jer lišće biva često masovno zaraženo. U takvom lišću mnogi paraziti prezimljavaju, pa njihovo uklanjanje znači i odstranjenje izvora infekcije. Ova mera se pre svega odnosi na jabuku ( V. Inaequalis, prouzrokovač krastavosti jabuke ), krušku i dunju ( razni prouzrokovači pegavosti ), zatim višnju, šljivu I rah ( takođe prouzrokovači pegavosti ). Odstranjeno lišće, najbolje je sakupiti i spaliti, u okućnicama i malim voćnjacima, a kada su u pitanju plantaže, ovaj problem se donekle rešava samo dubokim zoravanjem.

Jesenje prskanje se obično izvodi kada je opalo oko 50-70 % listova, a može se ponoviti nakon potpunog opadanja lišća. Voćnjak se prska nekim od preparata na bazi bakra, uz dodatak 1- 2 % nekog od mineralnih ulja.

Od bakarnih preparata koriste se:

  • Bakarni kreč-50 – u dozi od 0,75 % u mirovanju, a 0,5 % u vegetaciji do faze mišijih ušiju.
  • Bakrocid S-50 – u dozi od 0,75 % u mirovanju, a 0,5 % u vegetaciji do faze mišijih ušiju.
  • Kuprozin – u dozi od 0,75 % u mirovanju, a 0,5 % u vegetaciji do faze mišijih ušiju.
  • Bakarni oksihlorid-50 – u dozi od 1,5 % u mirovanju, a 1 % u vegetaciji do početka cvetanja.
  • Blauvit – u dozi od 0,7 % u mirovanju, a 0,25 % u vegetaciji do cvetanja

Vladimir Kostić,dipl.inž.

foto pixabay.com

Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

Pročitaj i ...

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

Berba nije kraj radova u voćnjaku, djubrenje je neophodno radi sledećeg roda u 2020. godini.