Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabukin smotavac pravo vreme za zaštitu

Jabukin smotavac pravo vreme za zaštitu

Posle zametanja plodića mora se obratiti pažnja na jabukin smotavac – Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću. Najopasnija štetočina jabuke i kruške kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice.

Jabukin smotavac
Jabukin smotavac

Štetnost – Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve do semene kućice koju oštećuje. Hodnik je crn i zaprljan izmetom. Napadnuti plodovi otpadaju pre vremena.

Jabukin smotavac pravo vreme za zaštitu

Mere zaštite – Kritičan broj leptira za tretiranje je 5 leptira po trapu za dan ili jedna gusenica na 2 do 10 stabala za prvu generaciju ili jedna gusenica na 1 do 5 stabala za drugu generaciju. Praćenje leta leptira se vrši feromonskim klopkama.

Koriste se preparati na bazi acetamiprida, alfa-cipermetrina, diazinona, fenitrotiona, lambda-cihalotrina, zeta-cipermetrina, tiametoksama. Suzbijanje vršiti pre nego što se gusenica ubuši u plod. Kritični periodi za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenica. Kada se gusenica ubuši u plod nema svrhe primenjivati insekticide, jer oni neće delovati na dobro sakrivenu štetočinu. Insekticidi iz grupe regulatora razvoja insekata se primenjuju od početka polaganja jaja do piljenja prvih gusenica. Jaja bi trebalo da budu položena na već tretiranu površinu zbog delovanja na jaja preparata na bazi fenoksikarba i lufenurona.

Mihailović Tamara, dipl.ing.

SAVET – Prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na plodovima: sveža jaja, sa crvenim oreolom i sa ”crnom glavom”- tj. pred piljenje.

Preporučuje se primena insekticida ovicidnog delovanja na bazi:

  • metoksifenozid ( Runner 240 SC) 0,04-0,06%
  • novaluron ( Rimon 10EC) 0,08-0,1%
  • lufenuron ( Match 050-EC) 0,07%
  • sa kombinacijom insekticida sa larvicidnim delovanjem na bazi: hlorpirifos+cipermetrin ( Nurelle-D) 0,1-0,15 %

PIS Vojvodine

Pročitaj i ...

Jabuke izvoz borovnica jabuka gala Evropa berba jabuka rodila

Izvoz jabuka daje više prihoda, koja su to nova tržišta?

Manje jabuka u Evropi, izvoz je uslov veće zarade. Kako se Srbija snalazi na tržištu i gde su nova tržišta?