Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Formiranje poboljšane piramidalne krune – šljiva

Formiranje poboljšane piramidalne krune – šljiva

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE KOD ŠLJIVE Šljiva je najvažnija voćna vrsta u Srbiji i gaji se na najvećim površinama . Dobra cena šljive u 2017 godini uticala je na povećano interesovanje za sadnju novih zasada šljive tokom jeseni a sadnja će se nastaviti tokom zime I proleća. Posađene sadnice šljive od  početka vegetacije treba redovno negovati kako bi tokom narednih godina pravilno formirali uzgojni oblik i sa početkom pune rodnosti dobili zasad  koji će ispoljiti pun rodni potencijal.

Ove agrotehničke i pomotehničke mere obuhvataju đubrenje , obradu zemljišta , suzbijanje korova , navodnjavanje , redovnu zaštitu mladog zasada od bolesti I štetočina , zaštitu mladih voćki od divljači , mere zelene rezidbe , povijanje mladara i zimsku rezidbu u cilju formiranja uzgojnog oblika. Cilj uzgojne rezidbe je da se dobije snažna I simetrična kruna kako bi se rodna površina što pravilnije raspodelila I izbeglo lomljenje grana , da se obezbedi pravilan raspored grana u kruni i time omogući pristup svetlosti u sve delove krune , da cela kruna bude kompaktna sa odgovarajućim uglom grananja skeletnih grana što će omogućiti dobar rast, produktivnost i čvrstinu. Oblik krune treba da bude pogodan za izvođenje zaštite , rezidbe i mehanizacije u zasadu.

Od uzgojnih oblika za šljivu se koristi poboljšana piramidalna kruna, kotlasta kruna sa raznim modifikacijama u broju skeletnih grana, vretenasti žbun u zasadima sa gustim sklopom . Poboljšana piramidalna kruna se najviše koristi i najlakše se formira jer je piramidalna kruna sa centralnom vođicom prirodan oblik  krune kod šljive.

Formiranje poboljšane piramidalne krune

Sa formiranjem oblika se počinje u proleće , pred sam početak vegetacije, kada se posađene sadnice skraćuju na 80 do 110 centimetara od zemlje. Visina zavisi od gustine sadnje, razvijenosti sadnica, mehanizacije koja će se primenjivati za održavanje zasada. Kada odredimo visinu na kojoj ćemo obaviti  skraćivanje, odsečemo prav štap te dužine koji će nam služiti kao mera. Štap postavljamo uz sadnicu i vršimo prekraćivanje iznad dobro razvijenog I  neoštećenog pupoljka koji je najbliži vrhu štapa. Ukoliko je taj pupoljak oštećen biramo zdrav pupoljak ispod ili iznad njega. Iz ovog pupoljka će se razviti produžnica – vođica. Sadnice koje imaju prevremene grančice  orezujemo tako da one grančice koje sunižeg položaja na budućem deblu uklanjamo do osnove a one sa povoljnim položajem orezujemo na dva pupoljka.

U toku vegetacije kada mladari dostignu 10 – 15 cm odstranjuju se svi  koji izbijaju na deblu kao i mladari koji  su konkurencija vođici. U toku jula meseca izaberu se 2 – 3 mladara na međusobnom rastojanju od 15 – 25 cm. Suvišni mladari koji neće služiti za ramene grane ne izbacuju se već se povijaju radi obezbeđenja veće asimilacione površine a njihovo uklanjanje se obavlja zimskom  r     rezidbom.

Pored zelene rezidbe u cilju pravilnog formiranja uzgojnog oblika u toku vegetacije potrebno je obaviti povijanje i razvođenje onih mladara koji sa vođicom zahvataju oštar ugao. Ugao grananja je sortna osobina a kod pojedinih sorti šljive kao što je Čačanska lepotica povijanje mladara od prve vegetacije je obavezna mera.

Na početku druge vegetacije grane koje su ostavljene za skeletne se skraćuju za jednu trećinu i to na spoljni pupoljak. Vođicu skraćujemo 30 – 40 cm iznad nivoa ovih grana. U toku jula se na ostavljenoj vođici izaberu dva mladara koja su najbolje razvijena i ne poklapaju  se sa donjim mladarima već se pružaju u međuprostoru donjih grana.

Postupak u naredne dve godine je je sličan kao u prve dve (biramo mladare za primarne grane na ostavljenoj vođici a na primarnim granama donjeg sprata biramo mladare koji su dobro razvijeni i sa povoljnim rasporedom za sekundarne grane ).

Na početku pete vegetacije vođica se skraćuje i prevodi na bočnu granu, čime na vrhu ove krune formiramo vazu što utiče na bolju osvetljenost unutrašnjih delova krune.

Dipl.ing. Đorđe Sovilj

foto pixabay.com

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE KOD ŠLJIVE 

Pročitaj i ...

borovnica na

Borovnica na bankovima – koji su načini zaštite od korova?

Tokom cele godine borovnica zahteva negu - sada je potrebno sprečiti korove da rastu u plantaži.