Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Formiranje poboljšane piramidalne krune

Formiranje poboljšane piramidalne krune

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE KOD JABUKE I KRUŠKE

  1. Posađene sadnice jabuke i kruške orezati na 90 cm od zemlje.
  2. Iz orezanog dela sadnice razviće se nekoliko mladara. U julu se odaberu tri jača mladara od kojih se najviši ostavi za vođicu, a druga dva (bočna) za osnovne grane. Razmak između prve i druge osnovne grane u kruni treba da bude 30-40 cm.
  3. U proleće druge godine vođica se skraćuje na 70-80 cm iznad gornje osnovne grane. Ostavljene letoraste iz prethodne godine povijanjem uravnotežiti, ne orezivati. Na ostavljenom delu vođice jula meseca ponovo odabrati tri mladara od kojih vršni služi za produžetak vođice, a ostala dva za formiranje drugog sprata.
  4. U proleće treće godine postupa se isto kao i u drugoj godini, pa na kraju treće godine u kruni postoje šest osnovnih (skeletnih) grana i vođica.

Tokom formiranja ovog uzgojnog oblika uspravne grane i grane koje rastu ka unutrašnjosti krune treba rezidbom uklanjati, a ostavljati one koje rastu u stranu. Sve mladare koji konkurišu vođici i produžnicama osnovnih grana treba orezati do osnove.

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE  

Ako su sadnice obrasle prevremenim grančicama, ako su blagovremeno posađene na plodnom zemljištu, uz dobru agrotehniku, formiranje se može obaviti na sledeći način:

Posađene sadnice u proleće orezati tako što se prorede prevremene grančice, a vođica se prevede na nižu uspravnu grančicu. Ovakva rezidba se obavlja i u drugoj i trećoj godini. U proleće četvrte godine vođica se prevede na vršnu bočnu granu i tako se gornji deo krune otvori i omogući njeno bolje osunčavanje.

U toku pune rodnosti osunčavanje se obezbeđuje odbacivanjem 15-25% grana I grančica primenom rezidbe koju treba vršiti odozgo pa na niže. Ako se neke grane jače razviju i postoji tendencija da nadjačaju sekundarne, pa i primarne grane treba ih više skratiti. Tom prilikom sve suve i jače povređene grane I grančice, kao i vodopije i grane koje rastu u unutrašnjosti krošnje, treba odseći do osnove. Od rodnih grančica najpre se uklanjaju starije, tanke i zasenjene, a zatim ako ih ima više – proređuju se.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

Dipl.inž. Igor Andrejić

foto pixabay.com

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE  

Pročitaj i ...

čačanska bestrna pegavost kupine

Purpurna pegavost kupine i kako je štititi

Mnoge bolesti napadaju kupine, ali u junu je naročito opasna ljubičasta pegavost kupine.