Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Berba šljive i transport plodova do hladnjačara

Berba šljive i transport plodova do hladnjačara

Kako ste Vi uspeli da se izborite sa otkupljivačima dok je berba šljive u punom jeku? Česte su pritužbe voćara da ih otkupljivači ucenjuju ili odbijaju prijem voća jer “odokativno” određuju kvalitet ploda. Iz toga razloga smo pripremili tekst sa ovom značajnom temom. Postoje tri kvalitetne kategorije šljiva u svežem stanju. Prema kvalitetu, šljive se stavljaju u promet kao šljive ekstra kvaliteta, I kvaliteta i II kvaliteta.

Ekstra klasa

Šljive ekstra klase moraju biti ujednačene po obliku, boji i veličini, obrane rukom sa peteljkom, neraspuknute i bez ikakvih drugih nedostataka. U jedinici pakovanja šljive ovog kvaliteta mogu sadržati do 5% plodova bez peteljki. Veličina šljiva ekstra kvaliteta mora biti iznad prosečne veličine za sortu.

I klasa

Šljive I klase moraju biti ujednačene po obliku, boji i veličini i obrane rukom. Šljive ovog kvaliteta mogu odstupati (do 10%) u pogledu oblika i boje koji su karakteristični za sortu, a izduženost ploda ne može biti veća od 4/3 prečnika. Deklaracija za šljive ovog kvaliteta mora sadržati i oznaku sorte.

II klasa

polino

Šljive II klase sačinjavaju plodovi koji ne odgovaraju uslovima propisanim Pravilnikom za šljive ekstra kvaliteta ili I kvaliteta, ali su očuvali odlike sorte i zadovoljavajući minimum kvaliteta. U jedinici pakovanja može biti do 10% plodova sa oštećenjima pokožice od bolesti, štetočina i mehaničkih povreda, ali najviše na jednoj četvrtini površine ploda.

Plodovi šljive se klasiraju u kvalitetne kategorije kada je berba šljive, jer bi naknadno sortiranje dovelo do lomljenja peteljki, oštećenja plodova i skidanja pepeljka.

Otvorene plitke letvarice ili holandezi od drveta i polimernih materija najčešća su ambalaža za pakovanje svežih plodova šljiva.

PSSS Srbija

Pročitaj i ...

orah sorte

Orah sorte koje daju obilan rod – od 5 do 7 tona po ha

Lateralne sorte rađaju duž cele grančice, daju 5 - 7 tona po hektaru.