Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vinova loza – Vegetativno razmnožavanje vinove loze

Vinova loza – Vegetativno razmnožavanje vinove loze

Vinova loza – Vegetativno razmnožavanje vinove loze

Razmnožavanja putem semena i kulture tkiva koja se primenjuju jedino u naučno-istraživačkim ustanovama kada se vrši stvaranje novih sorata i spada u generativni način, vinova loza ima i vegetativni način razmnožavanja koji se u praksi isključivo primenjuje kada je u pitanju komercijalna proizvodnja loznih kalemova. Potomstvo koje se ovim putem dobija je po svim morfološkim karakteristikama potpuno slično roditelju od koga se dobija. Ovaj vid razmnožavanja se vrši na više načina od kojih je najzastupljenije kalemljenje a ostali načini su potapanjem čokota, položenicama i reznicama.

Kalemljenje može da bude na stalnom mestu u procep, procep sa strane ili polu procep kada je debljina podloge veća od debljine vijoke ili englesko spajanje na jezičak kada imamo istu debljinu. Ipak savremena proizvodnja kalemova se bazira na kalemljenje ,,iz ruke“ koja ima više faza od izbora i pripreme reznica i vijoka za kalemljenje, spajanjem na jezičak, stratifikovanja i na kraju prporenja.

Vinova loza  

Razmnožavanja putem semena i kulture tkiva koja se primenjuju jedino u naučno-istraživačkim ustanovama kada se vrši

Ostali načini razmnožavanja su se primenjivali do pojave filoksere međutim sada su u upotrebi u starijim zasadima kada se vrši popuna praznih mesta (zasadi stari četiri i više godina), ili u vinogradima na živom pesku gde je pojava filoksere svedena na najmanju moguću meru.

Razmnožavanje reznicama se vrši njihovom sadnjom u zemlju gde će se u zemljišnom delu razviti korenov sistem a u nadzemnom delu lastar i to se naziva korenjak ili prporak.

Razmnožavanje položenicama može da bude običnom gde bi trebalo da se obavi njeno prstenovanje u donjem delu budućeg korenovog sistema. Za položenicu se koristi lastar sa susednog čokota koji ima najbolji ugao i optimalnu dužinu i debljinu. U zemljište se polaže obično njegov središnji deo i vrši se njegovo prekraćivanje pri vrhu na 3-4 okaca iznad zemlje.

Drugi način je razmnožavanje strmoglavom položenicom gde se vrh lastara pobada u zemlju i pričvršćuje za kolac.

Poslednji način je kada se razmnožavanje vrši potapanjen čitavog čokota na kome se ostavljaju dva lastara koji strče iz zemlje na projektovom razmaku privezani za kolac.

Dipl.inž. polj. Marković Boban

PSSS Smederevo

foto pixabay.com

Vinova loza  

Pročitaj i ...

prihrana vinove organsko vinogradarstvo faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Prihrana vinove loze folijarno i klasičnim đubrivom

Pravo je vreme da se obavi druga prihrana vinove loze - pred cvetanje i zametanje.