Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vinova loza rezidba na rezervni kondir

Vinova loza rezidba na rezervni kondir

vinogradVinova loza rezidba – Zima može biti veoma oštra i nanelti štete vinogradima. Uz poštovanje rejona koja su pogodna za uzgoj vinove loze štete neće biti velike, ali na niskom nadmorskim visinama izmrzavanje može  smanjiti rod 50-80%. Vinova loza  rezidba predstavlja nezaobilaznu i osnovnu ampelotehničku meru koja se obavlja u vinogradu.

Osnovni ciljevi ove rezidbe su:
– regulisanja rasta i rodnosti
– uspostavljanje i održavanje kvalitetne vegetacije i visine prinosa
– projektovanje broja okaca, lastara i samim tim grozdova u ?okotu
– regeneracija starih stabala u cilju podmlađivanja čokota
– eliminacija suvih i oštećenih delova
– održavanje projektovanog uzgojnog oblika
– obrazovanje projektovanog oblika stabla kada se radi o mladim vinogradima

Smanjenje štete od jakih mrazeva je ponudila prof. dr Nada Korać sa Poljo-privrednog fakulteta. – Preživelo je samo ono što je bilo ispod snega. U prednosti su bili proizvođači koji su ostavljali rezervni kondir pri osnovi stabla i negovali jedan ili dva lastara, koja su ili zatrpavali plugom ili ručno, nebitno, bilo je samo važno da se sačuvaju desetak okaca da prežive tokom zime. Ti proizvođači su u toku ove vegetacije mogli kompletno regenerisati čokot, odnosno formirati i buduće novo stablo, a isto tako i dobiti gotovo normalan rod. Oni koji to nisu učinili, u mnogo su nepovoljnijoj situaciji. Sada su i sami proizvođači videli koliko je rizično gajiti vinovu lozu u ravnici i verovatno će ubuduće prihvatiti naše savete da obavezno ostavljaju rezervni kondir pri osnovi stabla kada se radi o špalirskom obliku gajenja.

Po rećima prefesorke Korać, rezervni kondir s dva lastara poskupljuje i otežava proizvodnju, smatra se da čak između 20 i 30 % povećava troškove jer ih treba tokom cele vegetacije negovati.

Vinova loza  rezidba na rezervni kondir.

Rezidba u periodu mirovanja se obavlja od opadanja lišća u jesen do bubrenja okaca u proleće naredne godine. Ovo vreme početka najviše zavisi od klimatskih uslova koji vladaju u području gde se nalaze zasadi.

U našim zasadima koji su u zoni umereno – kontinentalne klime preporuka je da se sa rezidbom počne krajem zimskog perioda odnosno u vremenu početka marta meseca pa do pred kretanje sokova odnosno suzenja. Na taj način izbećićemo rizike od pojave poznih ekstremno niskih temperatura koje mogu da naprave oštećenja u vidu izmrzlina kako okaca tako i samih lastara.

Vinova loza rezidba – Tehnika izvođenja ove operacije u smederevskom vinogorju, gde su uglavnom zastupljene stone sorte grožđa, se svodi na uklanjanje određenog broja lastara do osnove dok se pojedini lastari prekraćuju na određen broj okaca. U zavisnosti od dužine prekraćenih lastara odnosno broja ostavljenih okaca razlikujemo nekoliko rodnih elemenata:

– kratke kondire do 3 okaca

– duge kondire do 5 okaca

– kratke lukove do 8 okaca

– srednje duge lukove do 12 okaca

– duge lukove sa više od 12 okaca

Vinova loza – Rezidba je uglavnom mešovita što podrazumeva ostavljenje određenog broja kratkih kondira ( obično 2-3 ) u kombinaciji sa 2-3 srednja luka koji nam u narednoj vegetaciji daju rod. To je takozvani Gijov način rezidbe koji može da bude jednostrani ili dvostrani. On se svodi da se luk na kome se predhodne godine nalazio rod uklanja do osnove, a da se na kondiru za zamenu iz predhodne godine na kome se nalaze obično dva rodna lastara niži lastar reže na kratak kondir za zamenu a višlji na 8-10 okaca i on će nam služiti kao rodni lastar u ovogodišnjoj vegetaciji. U koliko se na kondiru za zamenu nisu razvili dva kvalitetna lastara kao rodni luk možemo da iskoristimo kvalitetan lastar na rodnom luku iz predhodne vegetacije koji se nalazi pri osnovi. Ovakav način rezidbe primenjivati kod sorata muskat hamburg, muskat italija, afus-ali, moldavija i drugih stonih sorata.

Vinova loza – Kod sorte smedervka treba izvršiti kratku rezidbu odnosno rezidbu kondir na kondir. Ona podrazumeva ostavljanje 5-6 dugih kondira koje dobijamo sa kondira iz predhodne godine prekraćivanjem nižih kvalitetnih lastara na 4-5 okaca.

Ovakav način rezidbe uz dobro primenjenu agrotehniku garantuje obilan prinos sa visokim kvalitetom grožđa.

Marković Boban

PSSS Smderevo

  foto: pixabay.com

Vinova loza rezidba

Pročitaj i ...

muskatNE SORTE sorta afuz ali

Muskatne sorte grožđa daruju miris vinima

Mnoga vina poseduju blagu mirisnu notu a njih donose muskatne sorte koje se sve više gaje u Srbiji.