Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Visoke temperature u vinogradu i njihov značaj

Visoke temperature u vinogradu i njihov značaj

Optimalna temperatura za razvoj vinove loze kreće se od 25 do 35ºC, visoke temperature mogu naneti velike štete u vinogradu. Iznad 35 C vegetacija usporava (malaksava) da bi na oko 50ºC potpuno prestala, jer tada ćelije ne funkcionišu. Visoke temperature koje mogu izazvati povrede na vinovoj lozi javljaju se u toku vegetacionog perioda, a mi se trenutno nalazimo u periodu u kome je ova pojava naročito izražena. Niska vlažnost zemljišta i vazduha obično prati visoke temperature pa ukoliko ovakvi uslovi potraju duže, može doći do oštećenja pojedinih organa, a zatim i do uvenuća čokota.

Visoke temperature u vinogradu i njihov značaj

Temperatura iznad 35ºC a naročito iznad 40ºC mogu izazvati trajne posledice na vinovoj lozi na sličan način kao i temperature ispod nule. Pri visokoj temperaturi lišće se kovrdža, gubi boju, suši se i opada. Oštećenja se mogu javiti na bobicama u početku u vidu ožegotina, a zatim dolazi do smežuravanja bobica usled gubitka vode i do njihovog potpunog propadanja. Da bi se posledice visokih temperatura ublažile potrebno je održavanje zemljišta u stalno obrađenom stanju kako bi se sačuvala zemljišna vlaga. Pravovremeno uklanjanje suvišnih lastara smanjuje transpiracionu površinu, a time i nepotreban gubitak vlage.

U vreme velikih žega (temperatura veća od 38ºC), ne treba ulaziti u vinograd odnosno ne preduzimati ampelotehničke i agrotehničke mere a prvenstveno plitku obradu odnosno prašenje zemljišta. Oštre čestice zemlje ili peska prilikom prašenja mogu lako oštetiti pepeljak pokožice. Na oštećenom mestu, ukoliko se izloži suncu, brzo se pojavljuju ožegotine koje ne samo što pogoršavaju izgled grožđa, već mogu biti i uzrok pojavi sive plesni na grožđu. Mera koja se preporučuje a koja doprinosi ublažavanju posledica suviše visokih temperatura je navodnjavanje koje obezbeđuje vinovu lozu dovoljnim količinama vode.

Izvor : PSSS Vranje
mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

Sačekajte sa uklanjanjem listova vinove loze radi bržeg zrenja bobica jer u avgustu mogu biti visoke temperature – iznad 35ºC i to može izazvati ožegorine.

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv

Javni poziv IPARD za investicije u fizičku imovinu i marketing

Treći javni poziv IPARD u vrednosti od 5,4 milijardi dinara - investicije u fizičku imovinu (voće, povrće, mleko, meso, jaja, vino). Podsticaji od 50 do 60 procenata od uloženih sredstava.