Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Rezidba na zrelo u matičnjaku

Rezidba na zrelo u matičnjaku

Rezidba na zrelo u matičnjaku loznih podloga ima za cilj da se tokom godine na čokotu razvije veći broj dobro razvijenih i zdravih lastara. Rezidba se može obaviti tokom jeseni i zime  najčešće tokom proleća. Može biti obavljena istovremeno sa skidanjem reznica ili se tokom jeseni i zime skinu lastari, a prekraćuju se u proleće pred kretanje.

Rezidba na zrelo se obavlja tako što se svi lastari odsecaju do osnove (rezidba u glavu)  ili se pri osnovi lastara ostavi po jedno zdravo zimsko okce ( rezidba na reznike ) . U skladu sa načinom rezidbe, u matičnjacima loznih podloga se sreću tri osnovna oblika stabla:

  1. oblik glave,
  2. glava sa kratkim krakovima i
  3. izvedeno stablo.

Rezidba na zrelo u matičnjaku

Rezidba u glavu se obavlja tako što se svi lastari na stablu orežu do same osnove pri čemu se neostavljaju vidljiva okca. Tokom godina obrazuje se okruglo stablo oblika glave. Iz glave čokota svake godine iz slepih pupoljaka razvija se veći broj lastara koji se tokom godine vezuju i raspoređuju po naslonu. Ovakva rezidba se preporučuje u toplijim područjima i na suvljim zemljištima.

Rezidba na reznike se obavlja tako što se po čokotu ostavi 5-8 reznika na kojima se nalazi po jedno zdravo zimsko okce. Iz ostavljenih okaca kao i iz jalovaka razvijaju se lastari koji se dalje vezuju i neguju tokom vegetacije. Ovaj način rezidbe preporučuje se za vlažnija područja.

Godinama se izvođenjem ovakve rezidbe polako izdužuju glave pa čokot vremenom dobija kratke krake ili se formira nešto izduženije stablo.

U našim uslovima rezidba se obavlja u vreme skidanja reznica loznih podloga i eventualno se vrši korekcija u rano proleće.

dipl. ing. Dejan Jocić

foto pixabay.com

Vinograd rezidba na zrelo

Pročitaj i ...

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Vinograd nega prve godine nakon sadnje

Kako započnete tako ćete i brati - vinograd nega prve godin nakon sadnje.