Thursday 25.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokovaća plamenjače vinove loze stvoreni su.

Obzirom da se u narednom periodu očekuju značajne količine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače nekim od sledećih preparata:

 Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

-Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

-Equation pro –WG (cimoksanil + famoksadon) 0.4kg/ha

-Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Povećana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavupepelnice vinove loze te je naša preporuka  da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

-Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%

-Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%

-Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ilić,dipl.ing.

PSSS Negotin

Neophodno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Orvego (initium + dimetomorf) 0,8l/ha +

Vivando (metrafenon) 0,2l/ha

PIS Vojvodina

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka

Irig Sajam VIVO voćarstva i vinogradarstva u nedelju

Na jednom mestu voćari i vinogradari Irig Sajam vivo