Wednesday 21.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Fenofaza razvoja vinove loze u vinogradima je stigla do trenutka kada je su bobice zrna graška. U zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije bolesti plamenjača vinove loze su stvoreni.

S obzirom na to da se u narednom periodu očekuju i padavine i da je vinova loza u veoma osetljivoj fazi razvoja, preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače.

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

  • Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%
  • Equation pro – WG (cimoksanil + famoksadon) 0,4kg/ha
  • Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Povećana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavu pepelnice vinove loze te je naša preporuka da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

  • Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%
  • Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%
  • Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ilić, dipl.ing.
PSSS Negotin

U pojedinim regionima je primećena pojava ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. S obzirom na to da smo na početku piljenja larvi ove štetočine koja je vektor fitoplazme Flavescence doree, izazivača oboljenja zlatastog žutila vinove loze, a tek treći larveni stupnjevi su sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Budite na oprezu jer ova bolest dovodi do uništenja čitavog čokota.

Neophodno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Orvego (initium + dimetomorf) 0,8l/ha +Vivando (metrafenon) 0,2l/ha

U cilju zaštite grozdova i lisne mase proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata na bazi:

a.m (metiram + piraklostrobin) Cabrio top 0,15-0,20%  +

a.m (pirirmetanil) Pyrus 400 SC 2,5l/ha.

PIS Vojvodina

Pročitaj i ...

defolijacija vinove loza mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI POSEBNE sorte

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grožđa.