Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo (stranica 4)

Vinogradarstvo

Bor pozitivni efekti, mane nedostatka bora

produktivnost čokota prerada grožđa bor pozitivni

Bor pozitivni efekti – Bor je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje …

Opširnije »

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara

vinograd grinje vinograd mere nege

Pepelnica se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i sa lica i sa naličja. Napadnuto mlado lišće se deformiše, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade …

Opširnije »

Đubrenje vinograda posle sadnje, do plodonošenja

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Đubrenje vinograda posle sadnje – đubrenje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora učiniti utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno đubrenje ili đubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna đubriva unosićemo u više navrata radi efikasnijeg iskorišćavanja. Prve godine – prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, sledeće unošenje je kad lastari …

Opširnije »

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Koeficijent rodnosti pokazuje prosečan broj grozdova po razvijenom lastaru na čokotu. Izračunava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na čokotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na čokotu i njegova veličina je uvek manja …

Opširnije »

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK – filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, te se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od …

Opširnije »

Rezidba vinove loze – regeneracija starih vinograda

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja. Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda mehaničkim …

Opširnije »

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

ravangrad sombor bistrenje vina berba sremski

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu …

Opširnije »

Rodni elementi u vinovoj lozi i povijanje lastara

rodni elementi rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Rodni elementi u vinovoj lozi – Brojni su načini kako orezati vinovu lozu. Kada je orežemo važno je i kako ćemo poviti lastare jer tako ćete podstaći aktiviranje svih okaca. Savete o pravilnoj rezidbi, povijanju lastara daće Vam autor dipl. ing. Dejan Jocić PSSS Jagodina Rodni elementi su skraćeni jednogodišnji lastari. Dele se na kratke i dugačke. Kratki su oni na kojima …

Opširnije »

Salon vina u Paraćinu 9. marta 2019. godine

salon vina smederevka vinski park berba sremski pudarski dani

Salon vina u Paraćinu 9. marta 2019. godine – Još jedna svetkovina za ljubitelje vina. Paraćin je danas pravo mesto za njih. Održava se u hotelu “Petreus” sa zakazanim početkom u 12 sati, po sedmi put. Svaki put je veći broj izlagača, danas je 64 vinarije da predstavi svoja vina i posebno domaća, autohtona vina, od naših sorti. Velika prilika …

Opširnije »

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

prekraćivanje mladih pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Bakar primena – Bakar je elemenat koji zauzima značajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ćelijkog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ćeliji. On utiče na lignifikaciju (odrvenjavanje) ćelijskog zida pa zato i nije slučajno da se preporučuje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke. Nepokretan je u …

Opširnije »