Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo (stranica 22)

Vinogradarstvo

Rezidba rekonstrukcija starih vinskih čokota

vinograd rezidba rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena palež

Rezidba rekonstrukcija – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni ?vorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja. Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda mehaničkim putem …

Opširnije »

Vinograd đubrenje tokom godine

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Vinograd đubrenje – NAČINI UTVRĐIVANJA POTREBE ZA ?UBRENJE VINOVE LOZE I ODREĐIVANJE KOLIĆINE ĐUBRIVA – Metode koje se koriste za utvrđivanje potrebe za đubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biološke metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvrđivanja potrebe za đubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, rezultatima …

Opširnije »

Prvi pretok vina – kada je pravo vreme za njega

plesnivi miris vino prvi pretok pretakanje vina sumporvodonik

Prvi pretok vina – Vina su smeštena u podrume, vrenje je završeno. Kada izvršiti prvi pretok vina? Na to pitanje možemo odgovoriti ukratko: Prvi pretok vina treba izvršiti kad bude alkoholno vrenje završeno, tj. kad je sav šećer provrio, odnosno kad se on pretvorio u alkohol i CO2 i kad se mlado vino pročisti, kad se stalože sve netopive materije …

Opširnije »

Karbonska maceracija stvara izuzetna mlada vina

vinski kvasac podsticaji investicije kljuk karbonska maceracija šira je sok

Karbonska maceracija je postupak prerade crnog grožđa kojim se ono macerira u atmosferi CO2 kako bi se provela intercelularna fermentacija. Takav postupak prerade provodi se kod crnih sorata sa čvrsćom kožicom bobice (carignan, grenache, gamay, i dr.) s ciljem da se proizvedu vina bolje aromatnosti, vinoznosti i obojenosti. Provodi se tako da se u posudu iz nehrđajućeg  čelika (s odgovarajućom …

Opširnije »

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujednačenog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najvećoj meri vinove loze reže ručno korišćenjem …

Opširnije »

Sadnja loznih kalemova na tradicionalan način

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Sadnja loznih kalemova – Odlučili smo se za ručni način sadnje kalemova vinove loze u prethodno iskopane jamice koji je i najstariji način sadnje. Jamice se kopaju ašovom i kopaju se u pravcu reda, neposredno pored i uvek sa iste strane oznake za sdno mesto. Dubina jamica je 35-45 cm, a prečnika 30 cm. Dubina sadnje direktno zavisi od klimatskih uslova. …

Opširnije »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

jesenje đubrenje rezidba voća budžet dobit gajenje potkornjaci asanacija voćnjaka

Jesenje đubrenje – Stručna preporuka popravke fizičko – hemijskih osobina zemljišta nemoguća je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehnička mera đubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi …

Opširnije »

Bistrenje vina uz pomoć prirodnih sredstava

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Bistrenje vina – Vreme potrebno da se vino samo od sebe izbistri i dostigne stabilnu kristalnu bistrinu, kreće se i do 2 godine. Vina koja nisu namenjena tržištu već za ličnu potrošnju, ne moraju se podvrgavati bistrenju, dodavanjem određenih sredstava. Međutim, vina koja su proizvedena radi prodaje i to, pre svega, kao razlivena u boce, ili vina koja se žele …

Opširnije »

Medovina za hladne dane koji nam dolaze

medovina

Medovina za dane jesenje. Za medovinu znamo da je alkoholno piće od meda i vode koje, a što je normalno, nastaje alkoholnim vrenjem. Medovina može sadržati pored meda i druge dodatke, kao što su: polen, propolis, razne travke i td. Zavisno od tih dodataka, srećemo se i sa raznim drugim imenima (hidromel….). Svi znamo da medovina datira od najstarijih vremena. Možda …

Opširnije »

Vinograd djubriva koliko za rod od 10.000 kg/ha?

cokot čokoti u paru sajam vivo

Vinograd djubriva – Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvića. U periodu intezivnog porasta lastara i formiranje bobica, loza najviše koristi azot. Fosfor, vinova loza najviše koristi u periodu cvetanja i formiranja organa plodonošenja. Najveće potrebe vinove loze u kalijumu i kalcijumu su u drugoj polovini vegetacije za vreme sazrevanja grožđa i zdrvenjavanja …

Opširnije »