Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

vinogradCrna pegavost – Parazitna gljiva Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze i izaziva veoma opasnu bolest pod nazivom Crna pegavost ili Fomopsis. Može, ako se ne sprovode mere zaštite, da dovede do potpunog propadanje čokota. U našim vinogradima ova bolest je veoma raširena, ali joj se ne poklanja odgovarajuća pažnja, retko se usmereno suzbija, pa zato u skoro svakom vinogradu beležimo njeno prisustvo, a neretko i veoma velike štete koje donosi. Utisak je da pojedini vinogradari ne prepoznaju bolest pa slabost pojedinih čokota i pojavu drugih simptoma karakterističnih za ovu bolest,pokušavaju da reše pojačanim đubrenjem.

Crna pegavost je postala veliki problem u novije vreme kao posledica smanjenja upotrebe fungicida na bazi bakra i sumpora, koji su se ranije jako puno koristili.

Crna pegavost

Simptomi se u toku vegetacije najbolje uočavaju na mladarima, i to pri osnovi na drugoj i trećoj internodiji, u obliku izduženih tamnih pega. Pege zbog razvoja bolesti pucaju i primaju izgled malih rak- ranica. Posledice su zakržljavanje i neravnomeran razvoj lastara u proleće, oštećenja na listu i grozdu, kao i loše sazrevanje rodnih lastara u jesen. Oboleli lastari lako se prepoznaju po sitnim crnim tačkicama  ( piknidi ) na kori koja je često ispucala i ljušti se. Lastari koji nose grozdove gube snagu i elasičnost, pucaju i lome se pri olujnom vetru tokom leta.

Iz piknida, od proleća, kada vegetacija krene, pa do jeseni, se u izobilju oslobađaju piknospore (rasplodni organi gljive) i to uvek kad padne kiša. Širenje ovog parazita je moguće i pomoću loznih kalemova, grinja, makaza za orezivanje ako se ono sprovodi kasnije.

Za suzbijanje bolesti crna pegavost na vinovoj lozi, neophodno je korišćenje integralnih mera zaštite (agrotehničke, fitosanitarne i hemijske), jer se ovaj parazit teško uništava.

Zimska rezidba je vrlo značajna jer se otklanjaju oboleli lastari. Ovi lastari se iznose iz vinograda i spaljuju.

Pored uklanjanja obolelih lastara rezidbom neophodna su preventivna tretiranja.

– Pre otvaranja pupoljaka koriste se preparati na bazi bakra

– Od kretanja vegetacije pa do cvetanja treba obaviti još dva tretiranja bakarnim preparatima gde treba koristiti wg formulacije (vodotopive granule), jer se bolje vezuju za površinu biljke i teško se ispiraju kišom, što obezbeđuje duže zaštitno delovanje.

– Ova preventivna tretiranja sa bakarnim preparatima su značajna za zaštitu protiv plamenjče i crvene paleži, a treba ih konbinovati sa preparatima protiv grinja i pepelnice

– Prilikom zasnivanja novih zasada vinove loze trba koristiti samo zdrave sadnice.

Branivoje Anđelić

Pročitaj i ...

prihrana vinove organsko vinogradarstvo faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Prihrana vinove loze folijarno i klasičnim đubrivom

Pravo je vreme da se obavi druga prihrana vinove loze - pred cvetanje i zametanje.