Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

Čokoti u paru – kada se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva čokota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni čokoti se oslanjaju na zajedničku potporu. Prednosti sadnje parnih čokota su u tome sto je i pored relativno velikog broja čokota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da bi se obrada zemljišta u redu i između redova lako sprovodila. U slučaju uginuća jednog čokota u paru, može se formirati kordunica za zamenu. Kao potpora služi relativno mali broj pritki: svega 1.100 po hektaru, jer se na jednu oslanjaju dva čokota. Sve to znatno smanjuje troškove podizanja vinograda.

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

rezidba odlučuje period mirovanjaSam uzgojni oblik ima niz pozitivnih karakteristika. Pre svega, pruža mogućnost opterećivanja čokota velikim brojem okaca, što pri dobrom đubrenju omogućuje postizanje visokih prinosa i u sorti koja ima sitne grozdove. Berba i rezidba se lako obavljaju, jer se sve operacije izvode u visini grudi. Zaštita od bolesti i štetocina je jednostavna i efikasna i redovno se dobija kvalitetno grozđe. Površina zemljišta je slobodna pa se mogu primenjivati i totalni herbicidi. Za ovaj uzgojni oblik preporučuje se tri metra medjurednog razmaka i dva metra u redu između parnih čokota razmak je 30 cm.

Mimica Kostić-Đorđević dipl.ing.

foto pixabay.com

Čokoti u paru 

Pročitaj i ...

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka

Irig Sajam VIVO voćarstva i vinogradarstva u nedelju

Na jednom mestu voćari i vinogradari Irig Sajam vivo