Tuesday 18.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Posle zametanja bobica postoji opasnost da se u vinogradu javi bolest botritis. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su osetljive vinske sorte zbijenih grozdova, zatim sorte velike rodnosti i bujnosti. 

Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Ono što smo zapazili obilaskom vinogradara u selu Zeoke, jesu simptomi koji nisu sasvim karakteristični za ovo oboljenje, ali posle razgovora sa proizvođačima i ispitivanja u labaratoriji zaključili smo ta nastale štete dolaze od prisustva ove gljive. Naime vinogradi su jako bujni, upotrebljene su velike količine azota u prihrani, prethodnih dana je padala kiša, tretiranje zakasnilo, a i nagli porast temperature su doprineli da se jave na prvi pogled ovi netipični simptomi na grožđu.

Ljiljana Krsmanović dipl.ing

U ranoj fazi (formiranje bobica), u cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

  • Mikal flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4% +
  • Collis (a.m.boskalid+kresoksim metil) 0,04% – efikasan i protiv sive truleži (Botrytis cinerea)

Za kasnije faze razvoja grozda mogu se koristiti sledeći fungicidi:

  • Teldor 500-SC (a.m.fenheksamid) 0.1% (karenca 21 dan) ili
  • Switch 62.5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 06-08 kg/ha (karenca 28 dana) ili
  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha (karenca 35 dana)

Pročitaj i ...

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Špalirni način gajenja ili klasični način

Moderni vinogradi gaje se na špalirni način jer savremena mehanizacija, zaštita su uslov dobre produktivnosti.