Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Bor je elemenat koji je veoma značajan u ishrani biljaka. On utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva.

Nedostatak Bora se manifestuje najpre na lišcu u vidu kružnih nekrotičnih mrlja žute boje (kod belih sorti), a crvene (kod crvenih sorti). Kružne nekroze se pojavljuju na rubu lišca, a zatim u sredinu lista. Manjak bora usporava i zaustavlja rast lastara a rubovi lišca uporno rastu (žbunasti rast) a internodije se skracuju.

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Posledica nedostatka bora manifestuje se u otežanom cvetanju i oplodnji cveta, jer je klijavost polena vrlo slaba a kapica nad tučkom teško se odvaja (odlepi) pa grozd ostaje rehuljav – sitnih bobica. Kao i na lišcu tako i na bobicama usled nedostatka bora primećujemo žute nekroze a bobice su vrlo cesto i naborane.

Uticaj zemljišta na nedostatak bora

Nedostatak bora se najčešće javlja na kiselim zemljištima, kao i na rečnim – gde pH prelazi 8, a može se javiti i na laganim peskovitim zemljištima. Vinova loza iz zemljišta iznosi od 80-200 gr B /ha. Može se reći da je zemljište dobro snabdeveno borom ako sadrži 0,8 do 1 mg na 1kg suvog zemljišta.

Ukoliko zemljište ne sadrži dovoljnu količinu bora potrebno je djubrenjem dodati u količini od 15-45 kg/ha i to više na težim manje na lakšim zemljištima. Treba se voditi računa da se u jednom turnusu doda od 5-7 kg/ha čistog bora. Nedostatak bora može se nadoknaditi folijarnom prihranom (preko lišca u koncentraciji 0,2-0,5 %) što se posebno preporučuje na krečnim zemljištima, jer kao što je poznato kreč blokira usvajanje bora iz zemljišta. Prskanje lišca se izvodi pre i posle cvetanja.

 Prihrana vinove loze preko lista obavlja se mineralnim lako rastvorljivim – vodotopivim djubrivima. Ona su namenjena za dopunsku lisnu ishranu vinove loze makro i mikro elementima i to najpre hranivima kao što su Mg, B, Fe čiji se nedostatak često javlja na vinogradarskim zemljištima.

Prvo tretiranje se obavlja pri samom razvoju mladih lastarića, odnosno kad lastari dostignu dužinu od 10-15 cm. Naredne prihrane se mogu obavljati istovremeno kada i tretiranje od plamenjače i pepelnice. Prednost folijarnih dubriva odnosno prihrane vinove loze putem lista je u tome što se i malim količinama hraniva održava ishranjenost vinograda, posebno ako nastupi duži sušni period, kad su znatno smanjena usvajanja hraniva iz zemljišta. Mora se imati u vidu da folijarno prihranjivanje vinove loze ne sme biti jedini na?in dubrenja vinove loze vec da se mora prvenstveno djubriti preko zemljišta.

Danas postoji veliki asortiman folijarnih dubriva koja u sebi sadrže B:

 Borogreen, Foliarel B, Folifertil, Fertina B, Fertina G itd.

 Sadržaj bora u pojedinim djubrivima:

 NPK 7:20:30 – sadrži 0,5%bora (dodaje se 320-440 kg/ha),

UREA 46% – sadrži 1% bora (dodaje se 150-220kg/ha)

 Moramo imati u vidu da visok sadržaj bora u zemljištu ili vodi za navodnjavanje toksi?no deluje na vinovu lozu.

Suzana Jerkić

Dipl. ing. poljoprivrede – smer voćarstvo i vinogradarstvo

foto pixabay.com

Bor njegov nedostatak

Pročitaj i ...

prihrana vinove organsko vinogradarstvo faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Prihrana vinove loze folijarno i klasičnim đubrivom

Pravo je vreme da se obavi druga prihrana vinove loze - pred cvetanje i zametanje.