Najnovije vesti
Početna » Tag Archives: vinograd

Tag Archives: vinograd

Vinograd zaštita od korova tehnikom prašenja

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Vinograd zaštita od korova. Pod uticajem prolećnih i letnjih kiša, zemljište u vinogradu se sabija, na površini se formira pokorica, a već sa prvim toplim danima počinju da se javljaju korovske biljke. Korovske biljke i zemljišna pokorica doprinose smanjenju zemljišne vlage, a kod nekih oblika gajenja loze javlja se zasenjivanje lišća i grozdova i hlađenje zemljišta koje stvaraju korovi. Klasični …

Opširnije »

Đubrenje vinograda posle sadnje, do plodonošenja

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Đubrenje vinograda posle sadnje – đubrenje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora učiniti utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno đubrenje ili đubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna đubriva unosićemo u više navrata radi efikasnijeg iskorišćavanja. Prve godine – prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, sledeće unošenje je kad lastari …

Opširnije »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

nevreme srbija izvoz gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje jabuke u svetu jabuka rano

Đubrivo  u voćarstvu – Dobar i kvalitetan rod je uslov uspeha na tržištu. Da bi se to postiglo nužno je voćkama dati dovoljno gradivih materija da mogu da ispune naša očekivanja. Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, …

Opširnije »

Vinograd nega prve godine nakon sadnje

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Vinograd nega prve godine – Vinogradarstvo je grana poljoprivrede koja traži zaljubljenike jer vinograd traži slugu, ne gospodara. Dugo se čeka na “pravi” rod, treba stalno biti u vinogradu. Kažu da oni koji žele da imaju vinograd treba da spreme finansije za tri nastupajuće godine – prve godine da ulože u zasad, druge godine da plate sve troškove, nabave burad …

Opširnije »

Vinograd mnogo traži – nova zvezda, vino “Sila”

semijon vinograd mnogo

Vinograd mnogo traži, ali mnogo i daje. Puno truda treba da se podigne, sačeka tri godine do prve, prave berbe i vina za probu. Dug je put, ali ko napravi prvi korak zna da će stići do svoga cilja. Vino je nektar bogova sa Olimpa, blago koje mnogi obožavaju i pišu pesme o njemu. Kako uspeti u vinogradarstvu ? Pročitajte …

Opširnije »

Vinograd – važnost izbora položaja, način obrade

podmlađivanje rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Vinograd – važnost izbora položaja – SADA JE PRAVO VREME ZA ODLUKE. Prilikom podizanja novog zasada vinove loze kao i pri podizanju svakog višegodišnjeg zasada treba mnogo više voditi računa o raznim činiocima, obzirom da se radi o kulturama koje će se na odabranoj lokaciji i zemljištu dugo godina nalaziti i plodonositi.Utoliko je veća odgovornost vinogra- dara pri planiranju budućeg …

Opširnije »

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u različitoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na sledeći način: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema mrazevima …

Opširnije »

Rezultati analize zemljišta – šta oni znače ?

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Rezultati analize – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke …

Opširnije »

Vinograd – krčenje zemljišta od starih zasada

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Vinograd – krčenje zemljišta. Vreme je da spremite zemljište za novu sadnju. Na zemljištu na kome se podiže vinograd, kao predhodna kultura može se sresti stari, dotrajali vinograd, dotrajali voćnjak, šikara, stara proređena i dotrajala šuma ili ratarske kulture. Prema tome, nije isključeno da se na ovim zemljištima mogu naći razna stabla, preostali čokoti, panjevi, šipražje i drugi drvni otpaci. …

Opširnije »