Najnovije vesti
Početna » Tag Archives: ugljen dioksid

Tag Archives: ugljen dioksid

Temperatura faktor koji određuje uspeh voćarima

hloroza leti kajsija apopleksija nova temperatura faktor kalemljenje na podsticaji zasadima

Temperatura faktor – Svi fiziološki i biohemijski procesi odvijaju se samo u određenim granicama temperature. Za sve osnovne fiziološke procese, kao što su fotosinteza, disanje, transpiracija ili apsorpcija vode i mineralnih materija iz zemljišta, postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum i maksimum temperature. Optimum je vrednost temperature pri kojoj se dati proces odvija najintenzivnije. Minimum i maksimum su kritične temperature …

Opširnije »

Nove tehnologije siliranja stočne hrane

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije

NOVE tehnologije siliranje stočne hrane (korištenje ugljen dioksida). Konzerviranje hrane za prehranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili košnje transportuju s polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se osigurali uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao …

Opširnije »