Thursday 25.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Tag Archives: kalem

Tag Archives: kalem

Sortimentski zasadi garantuju kvalitetne kalem grančice

Sortimentski zasadi plodova aminokiseline su kajsija letnja

Sortimentski zasadi – Da biste bili sigurni da kupujete kvalitetne sadnice sa odličnim sortnim osobinama proverite kakav je rasadnik iz kojega nameravate da nabavite sadnice. Kada se uverite da je to što Vama treba naručite sadnice na vreme jer zasnivanje voćnjaka je finansijski zahtevno. Kalem grančice za zasade voćaka uzimaju se iz sortimentskih zasada, koji su sastavni deo rasadnika, čija …

Opširnije »

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje voćaka – Nije redak slučaj da neke voćke u voćnjaku imaju slabiju rodnost, često i tržište zahteva nove sorte – to je razlog da izvršite prekalemljivanje. Savetuje Vas Snežana Dargičević Filipović. Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, tada se vrši …

Opširnije »

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Vinograd podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume: bazalni deo kalema treba da ima 3 – 5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3 mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama …

Opširnije »

Lozni kalemovi način pripreme za sadnju

kalemljenje na spavajući lozni kalemovi lozne kalemove

Lozni kalemovi Od vremena nabavke kalemova do njihove sadnje, oni moraju biti zaštićeni od mrazeva, napada plesni i štetočina. pa se čuvaju u trapovima i skladištima. Priprema kalemova za sadnju sastoji se u sledećem: –         potapanje kalemova u čistu vodu u trajanju od 24 h da bi se osveži i pripremili za dalju obradu –         kontrolisanje korenovog stabla koje mora da …

Opširnije »

Kajsija generativne podloge i njihove odlike

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara kajsija rodne apopleksija kajsije kajsija generativne

Kajsija generativne podloge – Kod nas se najviše koriste kao generativne podloge za kajsiju sejanci džanarike (Prunus cerasgfera L) . Proces proizvodnje generativnih podloga je veoma složen i traje dve godine.U prvoj godini se vrši izbor matičnih stabala od kojih se uzima seme ,koje se suši klasira i čuva do jarovljenja. U drugoj godini se obavljaju sledeće operacije setva semena, nega …

Opširnije »

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i ekonomija

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA I PODIZANJE ZASADA DOMAĆEG ORAHA – I deo  Domaći (običan, persijski ili grčki) orah je u Srbiji autohtona vrsta drveća. Od prirode se javlja u šumskim prostorima Kine, Indije, Avganistana, Irana, područja Kavkaza i Krima, Turske i Balkanskog poluostrva. Kao kultivisana vrsta zbog kvalitetnih plodova gajio se još u antičko vreme. Orah je počeo prvo da se …

Opširnije »

Kalemljenje na spavajući pupoljak

hloroza leti kajsija apopleksija nova temperatura faktor kalemljenje na podsticaji zasadima

Kalemljenje na spavajući pupoljaka – Okuliranje (očenj) na spavajući pupoljak izvodi se od sredine jula do kraja avgusta. Potrebno je pripremiti kalem- grančice. One moraju biti jednogodišnje, dobro sazrele (zdrvenjene), potpuno zdrave i sa dobro razvijenim pupovima. Kalem – grančice prvo treba skidati sa starijih stabala čiji letorasti ranije sazrevaju, a kasnije sa mladih, bujnih i zalivanih stabala. Odmah po …

Opširnije »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

auksini hormoni zaštita voćaka rodne grančice zimsko kalemljenje jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje jabuka gorke pege

Kalemljenje voćaka  –  Kalemljenjem se obezbeđuje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipične sortne osobine. Voćke ovim načinom razmnožavanja brzo prorode, a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) između tkiva podloge i kalemgrančice,da se kalemljenje izvodi u određeno vreme i da su ekološki uslovi pogodni …

Opširnije »

Zasadi oraha zasnivanje, njihova zaštita i rodnost

rezidba oraha zasad oraha orah sorte siva pegavost oraha

Zasadi oraha – posle uspešnog zasnivanja zasada potrebno jer posvetiti pažnju zaštite zasada. Bolesti i štetočine oraha Najpoznatije bolesti i štetočine oraha su u sledećoj tabali: Podizanje zasada 8.1. Osnovne koncepcije uzgoja oraha Zasadi oraha se najčešće podižu kalemljenim sadnicama visokorodnih sorti kvalitetnih polodva. Za podizanje zasada treba kombinovati sorte koje se dobro oprašuju. U zasadima gde se kao osnovna …

Opširnije »

Pitomi kesten za poslastice i pčelinju pašu

pitomi kesten

PITOMI KESTEN – (tehologija gajenja) zemljišni uslovi i njegovo razmnožavanje. Značaj: Plod kestena sadrži veliki procenat skroba i šećera a ne sadrži ulje i stoga se koristi u ljudskoj ishrani – kuvani, pečeni, u nekim krajevima siromašnom narodu služi mjesto brašna i krompira. Plod se koristi u slatičarstvu i domaćinstvu za spravljanje raznih poslastica. U Italiji ih mijese u hljeb, kuvaju …

Opširnije »