Najnovije vesti
Početna » Tag Archives: Boks za prašenje

Tag Archives: Boks za prašenje

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje zarazne bolesti

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koji imaju samo nekoliko krmača. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od krmača – ugnječenja i gaženja, – da omogući brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje …

Opširnije »

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje zarazne bolesti

Boks za prašenje krmača – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki čak do 20% i uglavnom su posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krmače se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalučenja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sačuva …

Opširnije »