Najnovije vesti
Početna » Tag Archives: Bokorenje

Tag Archives: Bokorenje

Bokorenje kod strnih žita uslovi i broj

zaštita žita jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

Bokorenje kod strnih žita podrazumeva obrazovanje izdanaka iz podzemnih stablovih kolenaca, što predstavlja poseban način grananja. To grananje se odvija u tzv. čvoru bokorenja koji se najčešće nalazi na 1-3 cm ispod površine zemljišta. Iz čvora bokorenja izbijaju bočni izdanci i sekundarni korenovi, koji čine žiličast korenov sistem. čvor bokorenja je životni centar žitne biljke i sa fiziološkom aktivnošću čvora …

Opširnije »

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomoći u razvoju. Potrebno je uraditi N min – test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenja, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura među najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača, te stoga joj treba …

Opširnije »

Bokorenje – čvor bokorenja određuje prinos

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Bokorenje – čvor bokorenja. Predstavlja životni centar ozimih kultura. Usled niskih temperature i nespremnog ulaska same biljke u zimu, listovi preko zime izmrznu, ili iz bilo kojih razloga propadne nadzemna masa, a čvor bokorenja ostane živ, biljka će se ponovo regenerisati. No, ako se desi uginuće čvora bokorenja, povlači za sobom uginuće cele biljke. Dubina na kojoj se nalazi čvor …

Opširnije »

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Bokorenje odlučuje – bokorenje je karakteristična osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka (stabala) koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje počinje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na jačinu bokorenja najviše utiču kvalitet i krupnoća semena, veličina vegetacionog prostora, temperatura, svetlost, dubina i vreme setve, vlažnost i osobine zemljišta, primena raznih agrotehničkih …

Opširnije »

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

fuzarioze pšenice proizvodnja semenskog pšenica faze

Pšenica – faze razvoja. Najmoćnije agrotehničke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilagođen sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema đubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, štetočina, bolesti i t d. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa …

Opširnije »

Bokorenje važna faza razvoja mlade pšenice

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Bokorenje – u slučaju povoljnih uslova za razvoj pšenice imamo pojavu njenog dobrog bokorenja. Bokorenje je jedna od fenofaza rasta i razvića pšenice a predstavlja formiranje sekundarnih izdanaka u tzv.čvoru bokorenja koji se nalazi ispod površine zemljišta, najčešće 2,0-2,5 cm. čvor bokorenja se formira u fazi 3 lista i predstavlja najvažniji deo mlade biljke pšenice.Iz njega se obrazuju sekundarni izdanci i …

Opširnije »