Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Sjajnik uljane repice – Štete koje čini mogu dostići i 50% od prinosa. Ova značajna štetočina uljane repice prezimljava kao odrastao insekt i na proleće čim temperatura zemljišta bude veća od 8ºC a vazduha 12ºC može se naći na cvetovima maslačka. Ima jednu generaciju godišnje. Na uljanu repicu prelazi kad se formiraju cvetni pupoljci i hrani se polenom. Napadnuti cvetovi pupoljci se ne otvore već se osuše. Iz položenih jaja se izmile larve, koje se, takođe, hrane polenom. Kad su otvoreni cvetovi štete su zanemarljive.

Odrasli insekti se javljaju obično u aprilu i maju i tad su prisutni na cvetovima iz familije Brassicacae. Veće štete su nastaju kad je fenofaza pupoljaka dugotrajna, a toplo vreme prouzrokuje raniju pojavu imaga. Štete se manifestuju i na vršnim cvastima (često se simptomi mešaju sa uticajem suše – u ovom slučaju sušenje cvasti je od donjih prema gore).

Pragovi štetnosti  u fenofazama su:

 • početak obrazovanja pupoljaka – 0,8 imaga/cvasti;
 • pupoljci zbijeni u cvasti – 1-1,5 imaga/cvasti;
 • početak izdvajanja pupoljaka u cvasti – 2-3 imaga/cvasti.

Pored sjajnika uljane repice, naše zasade repice napadaju i druge pošasti a kako da zaštitite mlade biljke od njih pogledajte OVDE.

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Suizbijanje se izvodi u jednom ili dva tretmana. Za suzbijanje se koriste preparati na bazi piretroida: deltametrin, alfacipermetrin, bifentrin i sl. koji su otrovni za oprašivače pa bi ih trebalo koristiti za suzbijanje pre otvaranja cvetova. Efikasni su i na nižim temperaturama.

Drugo tretiranje – sjajnik uljane repice – je neophodno uraditi ako je prvo urađeno ranije i ako posle tretmana padnu jake kiše. Deset dana posle prvog tretmana mogu se koristiti preparati na bazi fosalona, koji su neotrovni za pčele. Tretmanima protiv repičinog sjajnika suzbijaju se i pipe uljane repice, velika i mala i rilaš kupusne ljuske.

Eleonora Onč Jovanović,

dipl. ing. zaštite bilja

PIS VOJVODINE – Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se registruje:

 • 0,5 do 1 imaga repičinog sjajnika po biljci
 • 2 do 3 imaga male repičine pipe po metru kvadratnom
 • 2 do 4 imaga velike repičine pipe na 10 biljaka

neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite.

Registrovani insekticidi su:

 1. Grom (lamda-cihalotrin) 0,25 l/ha
 2. Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha
 3. Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 4. Mavrik (tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha
 5. Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Insekticide je neophodno primeniti pre početka cvetanja dok pčele nisu prisutne na cvetovima.

PIS Vojvodine

Pročitaj i ...

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Lema žitna pijavica se pojavila u poljima

Proleće je bilo na početku toplije nego obično, lema žitna pijavica je napala pšenicu.

Leave a Reply