Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

Zdrava voda u stočarstvu –  Voda vazduh i hrana su tri osnovna i nezamenljiva činioca za održavanje života, produktivnosti i zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, njene starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca i to

  1. vlažnosti vazduha,

  2. temperature vode,

  3. vrste hrane,

  4. produkcije mleka itd.

Za potrebe jedne krave pri stajskom načinu držanja potrebno je oko 50-80 litara vode dnevno. Količina vode koju treba dati kravi određuje se prema količini suve materije koju prima u dnevnom obroku. To znači da na svaki kilogram suve materije treba dati 4-6 litara vode. To opet znači da krave koje se hrane suvom hranom imaju veće potrebe za vodom od onih koje se hrane sočnom hranom ( zelena masa, paša, silaža repa itd.).

   Voda je regulator telesne toplote. Kroz pore kože izlučuje se voda u obliku znoja i vodene pare. Voda koja se upotrebljava za napajanje muznih krava mora biti bez boje i mirisa, bistra, da ima dobar prijatan i osvežavajući ukus da je njena temperatura oko 10-15 stepeni i da ne sadrži patogene mikroorganizme niti štetne hemijske materije. U slučaju da je voda sumnjivog kvaliteta potrebno je izvršiti dezinfekciju za koju se najčešće upotrebljava hlorni kreč. Dovoljna je jedna mala kašičica na 1.000 litara vode. Hlor se najpre rastvori u maloj količini,  a zatim izlije u čitavu količinu vode. Ako je voda mutna ili veoma tvrda, treba nešto više hlornog kreča. Ako pola sata posle dezinfekcije osećamo miris hlora dezinfekcija je uspela.

Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

  čak i kada se životinje dobro hrane najboljom hranom, bez zdrave pitke vode nema dobre proizvodnje. Napajanje životinja zagađenom vodom predstavlja stalnu opasnost po njihovo zdravlje, a time i produktivnost pogotovu krava muzara. Danas se pouzdano zna da se preko zagađene vode prenose ne samo zarazne i parazitske bolesti, već se takvom vodom stoka može direktno otrovati raznim organskim i neorganskim otrovima pogotovu ako je napajanje u potocima i rekama u koje se izlivaju otpadne vode. Zagađenom vodom mogu se prouzrokovati poremećaji u varenju, naročito u radu predželuca. Voda zagađena raspadnutim materijama višestruko je štetna zbog delovanja otrova (amonijak, nitrat, fosfati, sulfati, sumpor vodonik).

  Ovako zagaćena voda izaziva promene u sastavu flore u organima za varenje govečeta u prvom redu predželuca. Naročito su na zagađenu vodu osetljiva telad. Zbog napajanja zagađenom vodom može doći do truljenja u buragu,do pojave katara sirišta i creva, polipa i proliva.

   PSSS KRALJEVO DOO

 Ljiljana Nerandžić, dipl. inž.

foto pixabay.com

Zdrava voda u stočarstvu

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna siliranje manje novca

Manje novca za spremanje hrane za stoku za zimu

Gnječenje žitarica je savremeni način spremanja hrane za stoku koja Vam štedi vreme, energiju i manje novca je potrebno za to.

Leave a Reply