Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uzgoj junica i merenje efikasnog uzgoja

Uzgoj junica i merenje efikasnog uzgoja

selekcijaPodsticaji države za za uzgoj krava-tele iznosi 30.000 dinara. Uzgajivači nailaze na prepreku jer uzgoj junica mora biti ekonomski isplativ. To je moguće ako se poštuju zadati standardi u dnevnom prirastu junica. Da bi se ostvario odgovarajući efekat za uzgoj junica potrebno je pratiti njenu telesnu masu.

Starost junica: telesna masa (kg):
6 meseci                                                                        180
9 meseci                                                                        245
12 meseci                                                                    > 300
15-19 meseci (oplodnja)                                           > 400
pre telenja                                                                    560

Da bi se postigao pravilan rast, potrebno je da prosečni dnevni prirast junice u prvoj godini bude 700 – 750 grama, a u drugoj godini  450 – 600 grama.
Telesna masa junica se može utvrditi i merenjem obima grudi:


Obim            telesna            obim                telesna        obim           telesna
grudi (cm)    masa (kg)       grudi (cm)      masa (kg)    grudi (cm)      masa(kg)   

102                 94                      137                  217             173                   412
104                102                     140                  227             175                   429
107                109                     142                  238             178                    448
109                117                     145                  250             180                    466
112                125                     147                  263             183                    485
114                133                     150                  275             185                    504
117                142                     152                  289             188                    523
119                151                     155                  303             190                    543
122                160                     157                  317             193                    563
124                169                     160                  332             195                    583
127                179                     162                  347             199                    604
129                188                     165                  363             201                    624
132                197                     168                  379             203                    645
135                207                     170                  395             206                    667

Jakšić  Kosovka dipl.ing.polj.

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.

Leave a Reply