Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI.

TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.
 
-površina————————-         5-6 m kvadratnih
-površina boksa za ležanje—–        2 m
-visina staje———————             4 m
-pad poda prema kanalu——-        -3 %
-mesečna proizvodnja đubreta-  1 m kubni
-dnevna potreba slame po grlu-   3-4 kg
-visina duboke prostirke (max)-   1,2 m
-širina hodnika za čišćenje——    1,7 m
-osvetljenje————————      5 w po m kvadratnom
-dužina stajališta—————-        2,6 m
-širina jasala———————             1 m
-dužina jasala——————–        0,8 m
-visina dna jasala od poda——     10 cm
-širina hodnika za hranjenje—    2,6 m
-1 pojilica za 15 krava
-površina ispusta—————–     6 m kvadratnih
-visina ograde——————–       1,6 m
-oso?na jama za kvartal———     0,6 m kubnih po grlu
-broj muznih mesta————–     3% od ukupnog broja krava
-prostor za kabastu hranu——   20-30 m kubnih po kravi
-silo prostor———————–     1 vagon po kravi
 

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

 
Telićarnik
-temperatura———————-   8 C  i više
-površina poda——————- 2,8 m kvadratnih po teletu
-ispust—————————-    4,0 m kvadratnih po teletu
-visina zidova——————–  1,0  

-10 teladi u grupi
-posle 10 dana telad se odbijaju, stavljaju u grupe, tu drže do 100 dana i daje im se zbirno mleko.

Ishrana


Zeleni konvejer:                         (setva)                             (žetva)

-uljana repica————————9.(septembar)                4.(april)
-ozimi raž———————–  – —9.                                         4.
-ozimi grašak————————9.                                          5.
-ozimi ovas———————- —-9.                                          5.
-krmni suncokret————– —-3.                                          6.
-grahorica———————–  —-4.                                         6.
-jari ječam+grašak———– —–4.                                          6.
-šećerna repa—————– ——3.                                          7.
-silažni kukuruz————– –  —4                                         10.
-stočni kelj——————– —  —4.                                        10.
-uljana repica——————  —-7.                                        10. i 4.

Potrebno je oko 6 kg koncentrata, oko 7 kg kvalitetnog sena i oko 20-30 kg silaže. Potrebna količina vode po grlu je 100 litara dnevno. Preporuka za izmuzište je riblja kost.

Dipl. ing stočarstva Goran Joksić

foto pixabay.com

Uslovi za pravilno gajenje

Pročitaj i ...

aukcija savremeni uzgoj poljoprivrednog sajma

Tokom poljoprivrednog sajma sutra je Dan stočara

Na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu su izložena najbolja domaća grla iz čitave Srbije.

Leave a Reply