Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov ovaca na paši ili u stajskim uslovima?

Tov ovaca na paši ili u stajskim uslovima?

Ovčarstvo beleži mali rast i tov ovaca pruža mogućnost za bolji prihod i uz podsticaje Ministarstva poljoprivrede moguće je ostvariti i profit. Mnogi uzgajivači kažu da i nije tako. Uz bolje uslove uzgoja možda ćete poboljšati prirast i tako i zaraditi. Savet Vam daje autor teksta savetodavac stočarstva Kosovka Jakšić.

Uspeh u tovu odraslih ovaca i intenzivan porast podmlatka za proizvodnju mlade jagnjetine, zavisi od rasnih svojstava, nivoa, punovrednosti ishrane i starosti životinja u vreme tova. Za tov se koriste odrasle ovce izlučene iz priploda, jagnjad u vreme sisanja, rano odbijena jagnjad ili jagnjad normalno odbijena. U zavisnosti od starosti životinja i režima ishrane, razlikujemo:

  • tov odraslih ovaca,
  • tov jagnjadi na sisi i
  • tov odlučene jagnjadi.

Tov odraslih ovaca

Za ovu vrstu tova koriste se stare ovce, izlučene iz priploda zbog određenih problema u reprodukciji. Odrasle ovce nemaju većih zahteva u svarljivim proteinima. U organizmu odrasle ovce odlaže se u toku 24 časa svega 5-8gr proteina.

Obrok za tov ovaca, koji traje 70 dana, sa telesnom masom od 55-65 kg treba da sadrži sledeća hraniva: slama ječma 0,6 kg, kukuruzna silaža 5 kg, stočna repa 1 kg, zrno kukuruza 0,1 kg, i suncokretova sačma 0,1 kg. So u formi presovanih mineralnih blokova za lizanje i vodu treba davati ovcama po volji.

Tov odraslih ovaca na paši

Za tov odraslih ovaca na paši, paša može predstavljati jedinu hranu. Dnevne potrebe ovaca u zelenoj masi iznose 7-8 kg po grlu. Ova količina zelene mase sadrži 2-2,4 kg suve materije, sa oko 1,4 -1,6 HJ, što obezbeđuje visok prirast životinja. Tov ovaca treba organizovati u toku čitavog pašnog perioda.

Ovaj način ishrane na paši omogućava dobijanje značajnih količina ovčijeg mesa, uz minimalni utrošak radne snage i sredstava. Ovcama na paši mora biti stalno na raspolaganju sveža pitka voda. U toku letnjeg perioda tova odraslim ovcama treba obezbediti 5-6 kg zelene mase i 0,4-0,5 kg koncentrata po grlu dnevno. Uspešnim se smatra tov se ukoliko ovce na paši za dva meseca povećaju telesnu masu za 6 i više kilograma.

Tov odraslih ovaca u staji

U stajskim uslovima tova, u toku leta i jeseni, veoma dobri proizvodni rezultati se mogu ostvariti ishranom ovaca sa punovrednim granuliranim smešama koncentrata. Grubo seno i slama, samleveni zajedno, uz dodatak neznatnih količina koncentrata u granulama, ovce jedu u potpunosti, što dozvoljava maksimalne uštede u ishrani. Prelazak ovaca na ishranu isključivo sa granuliranom hranom, mora biti postepen i u toku 2-3 dana. Pri ishrani ovaca u tovu sa granuliranom hranom, dnevne potrebe u hrani iznose 2,5-2,7 kg, a prosečan dnevni prirast dostiže 170-200 i više grama.

Intenzivan tov jagnjadi sa koncentratima

U brojnim zemljama sveta praksa je da se jagnjad posle boravka na paši pre isporuke na tržište dotovljavaju sa zrnom žitarica. Za tov se najčešće koriste jagnjad kasnije ojagnjena ili sa manjom težinom.

U ovu grupu dolaze i jagnjad koja su jednom ili više puta ozbiljno obolela, kao i ona sklona invaziji stomačnih i plućnih parazita. Mala mlečnost ovaca može biti razlog niskih prirasta jagnjadi, ili kada su u pitanju blizanci ili trojke, bez dovoljno mleka. Takođe mogu biti u pitanju jagnjad koja su deficitarna u jednoj ili više hranljivih materija. Razumljivo je da se od ovakve jagnjadi ne mogu očekivati tako visoki prirasti kao od mlade i zdrave jagnjadi, koja mogu postići težinu i kondiciju potrebnu za tržište još u periodu mlečne ishrane.

Početak ishrane jagnjadi sa koncentratima– većina odgajivača želi što pre da pređe na kompletnu ishranu jagnjadi sa koncentratima. Potrebno je međutim, određeno vreme za adaptaciju, a naročito za jagnjad koja su došla sa lošijih prirodnih pašnjaka, gde nisu prethodno koristila veće količine lako dostupnih ugljeno hidratnih hraniva. Pri prelazu na obroke bogate u skrobu, za potpunu adaptaciju mikroorganizama buraga, potrebno je određeno vreme. Ovo je naročito slučaj kada se radi o obrocima na bazi zrna kukuruza, pšenice i ostalih vrsta žitarica. Brz prelaz na obroke sa visokim sadržajem zrna žitarica često dovodi do akutne kisele indigestije, kao posledica nedovoljne adaptacije mikroorganizama buraga.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

Sada je vreme da završite poslednji otkos pred zimu.