Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov junadi – pravilan raspored obroka

Tov junadi – pravilan raspored obroka

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave i lišće šećerne repe, džibre, komine, pivski trop, repini rezanci, u količinama 10-30 kg dnevno. Glavni cilj kome se teži je maksimalna rentabilnost tova, a to se upravo postiže upotrebom jeftinih hraniva u tipu različitih sporednih proizvoda, u sirovom ili konzervisanom stanju. U obroke tovne junadi silaža se uključuje postepeno, uz povećavanje dnevne količine. Junad starosti 5-6 meseci može da konzumira oko 5 kg silaže, sa 8-12 meseci 10-13 kg, a 12-15 meseci 15 kg silaže.

Tov junadi kukuruznom silažom predstavlja polukoncentratni tip tova, u kome se mogu ostvariti visoki prirasti. U zemljama gde se zbog klimatskih uslova ili drugih razloga ne može gajiti silažni kukuruz, tov junadi može da se zasniva i na travnim silažama.

Kod nas, u ravničarskim delovima zemlje, junad se može toviti obrocima sa kukuruznom silažom, a u brdskim rejonima i travnom silažom. Što se tiče silaža leguminoza, one se manje efikasno koriste u tovu, nego u proizvodnji mleka. Osim toga, ova vrsta hraniva je svakako i skuplja u odnosu na kukuruznu silažu.

Tov junadi  

Primeri obroka za junad na bazi silaže u različitim fazama tova.

Obroci za telesnu masu od 200 kg i prosečan dnevni prirast od 1.000 g

Hranivo                                              kg    Obrok

IIIIIIIVV
Kukuruzna silaža107,5520
Silaža glava i lišća šeć. repe03,5710,514
Seno00,50,50,51
Koncentrat1,51,61,71,92

Obroci za telesnu masu od 350 kg i prosečan dnevni prirast od 1.250 g

Kukuruzna silaža20151050
Silaža glava i lišća šeć. repe06132026
Seno00,50,50,51
Koncentrat1,51,72,22,73

Obroci za telesnu masu od 500 kg i prosečan dnevni prirast od 1.000 g

Kukuruzna silaža2216.5115.50
Silaža glava i lišća šeć. repe08162432
Seno00,50,50,51
Koncentrat1,51,51,82,32,8

Nenad Vujčić dipl.ing

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

Rasa koja je pravi izbor za uzgoj je Angus. Dobro podnosi uslove na pašnjacima i daje meso odličnog kvaliteta.