Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

Vreme je da se misli na snabdevanje svoga blaga hranom u zimu, sušenje travne smeše je jedan od načina. Spremanje hrane za stoku za period zime zahteva našu predanost tokom leta i jeseni. Travnu masu možemo sušiti u horizontalnim i vertikalnim sušarama.

Prednosti

  • Travna masa se sakuplja sa oko 45% vlage
  • Gubici (mehanički) se isključuju

Očuvanje hranljivih materija je maksimalno

Tehnički elementi sušare

Sušara je jedna vrsta objekta, horizontalnog ili vertikalnog oblika sa nekoliko elemenata koji su me?usobno povezani i funkcionalno zavisni. Mora se posebno istaći da je konstrukcija sušare jednostavna, bez obzira o kojoj je reč.

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

Svaka sušara mora da ima nekoliko najvažnijih elemenata kao što su:

VENTILATOR
Aksijalni sa adekvatnim statičkim pritiskom, kapaciteta 0,06-0,12 m³/sec/m², odnosno, oko 30 000 m³/h/100m² poda sušare.
DIFUZOR
Služi da poveća statički pritisak vazduha i brzinu na 5m/sec. U njega se ugrađuje ventilator, obično se nalazi izvan sušare. To znači da se na njega ne slaže seno koje treba sušiti. Izrađuje se od daske pune ili pocinkovanog lima. Treba da bude kružnog poprečnog preseka. Prečnik mora odgovarati prečniku ventilatora.
GLAVNI KANAL
Glavni kanal povezuje difuzor sa podom sušare. Rešetkaste je građe, kao i pod sušare. Uloga mu je da provede vazduh po celoj dužini poda sušare. Dug je koliko i pod, konusnog profila, 1m² poprečnog preseka kanala, mora da prihvati 20 000 m³ vazduha/h.
REŠETKASTI POD
Pod sušare se gradi od drvenih letvica. Na horizontalne grede postavljaju se letve, tako da se formira rešetkasti pod. On je pod nagibom od kanala ka krajevima, odnos otvora i punog dela je 45%:55%.

VERTIKALNI KANALI
Uloga vertikalnih kanala je da pomognu sprovođenje vazduha u gornje slojeve kod sušara koje se koriste i kao lager prostorije. Vertikalni kanali se grade kao i glavni, od drveta i potpuno su rešetkasti. Jedan se postavlja na oko 8-10 m², od površine rešetke. Njihova visina je zavisna od buduće visine kamare sena. Obavezno su niži za oko 1m od moguće visine kamare sena koju treba da suše. U horizontalnoj sušari čija je površina poda 100m² i visina mase sena oko 4 m, moguće je smestiti i trajno čuvati oko 35 tona sena. Visina kamare sena može da bude proizvoljna, onoliko kolike su potrebe. Svakako ne preko 5m.
Dipl.ing.stočarstva Zumreta Trtovac  PSSS Novi Pazar

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

Rasa koja je pravi izbor za uzgoj je Angus. Dobro podnosi uslove na pašnjacima i daje meso odličnog kvaliteta.

Leave a Reply