Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Steone krave , njihova ishrana je od velike važnosti

Steone krave , njihova ishrana je od velike važnosti

Steone krave – tokom perioda kada je krava steona ishrana ima veliku važnost za određivanje mlečnosti u sledećim periodima laktacije. Pred teljenje potrebe krava su 30% veće nego ptrosečno. Kvalitet hrane je od najveće važnosti za dobro teljenje, dalji tok mlečnosti i visok dohodak u sledećim periodima.

ISHRANA KRAVA U VISOKOJ STEONOSTI – autor dr Radosav Vujić

Adekvatna ishrana krava u periodu visoke steonosti predstavlja osnovu buduće uspešne i ekonomične proizvodnje mleka. U tom periodu krave treba da su zasušile, najčešće oko 2 meseca pred telenje. Ovaj period ima veliki uticaj na mlečnost, ne samo u narednoj, već i u sledećim laktacijama.

Nedovoljno dug period zasušenosti ili neadekvatna ishrana u periodu visoke steonosti smanjuje mlečnost i dohodak od krava u narednoj laktaciji do 30%, a u sledećoj do 15%. Iz tog razloga je važno sprovesti zasušivanje na vreme I nepravilno.

Potreba zasušivanja visokosteonih krava objašnjava se povećanim zahtevima u hranljivim materijama za razvoj ploda, potrebom za obnavljanjem i odmaranjem mlečne žlezde i endokrinog sistema koji treba da se pripremi za iduću laktaciju, kao i potrebama za popravku kondicije krava i formiranja rezervi hranljivih materija za iduću laktaciju. Dnevne potrebe hranljivih materija kod zasušenih grla uslovljene su telesnom masom i starošću, mesecom gravidnosti i kondicijom krava, telesnom masom I očekivanom mlečnošću u narednoj laktaciji.

Adekvatnom ishranom steonih krava obezbeđuje se ne samo normalan rast ploda i pratećih ovojnica, već I njihovo dovođenje u normalnu kondiciju koja omogućava dobar početak naredne laktacije. Nedovoljna ishrana nepovoljno utiče, ne samo na masu teleta pri rođenju, nego i na tok iduće laktacije i na vreme sledeće oplodnje. Na uspeh sledeće oplodnje utiče i ishrana nakon teljenja.

 Potrebe krava u energiji u poslednja 2 meseca steonosti su za oko 30% veća od potreba za održavanjem. Potreba za proteinima se povećava za 80%, kalcijuma za 60%, a fosfora za 40%. Povećanje potreba su znatno veća u 9-om nego u 8-om mesecu gravidnosti. U poslednje vreme vrše se istraživanja o uticaju pojedinih vitamina, a posebno beta-karotena na plodnost i proizvodne performanse kod krava.

Steone krave  

 kućica za telad diareja kod tov junadi hitZa reprodukciju je potrebna I adekvatna količina mineralnih materija. Potrebe u pojedinim mineralnim elementima zavise u prvom redu od količine koja se deponuje u poldu. Po svojoj zastupljenosti u plodu klacijum i fosfor su najvažniji i o njima se redovno mora voditi posebna briga. Potom je potrebno kontrolisati količinu Mg i ako ga nema dovoljno treba ga uključiti u mineralne dodatke.

Natrijum i hlor treba redovno dodavati u vidu kuhinjske soli. Visokosteone krave imaju smanjenu sposobnost konzumiranja hrane. Iz tog razloga neophodno je da dobijaju kabasta hraniva najboljeg kvaliteta, kao i umerene količine koncetrovane hrane u količini od 1% u odnosu na telesnu masu. Velika količina koncetrata u obroku ili pri njegovom davanju po volji, dovodi do pojave većeg broja mastitisa i metritisa, kao i do skupe i neekonomične proizvodnje.

Nedovoljno dug period zasušenosti ili neadekvatna ishrana u periodu visoke steonosti smanjuje mlečnost I dohodak od krava u narednoj laktaciji do 30%, a u sledećoj do 15%. 10 do 14 dana pred telenje dnevno povećanje koncetrata treba da iznosi 0,3-0,5 kg po kravi. Ishrana senom dobrog kvaliteta u količini od 1 kg na 100 kg telesne mase

U cilju blagovremene pripreme krava za novi režim ishrane neposredno posle telenja, zasušene krave na 10-14 dana pre telenja treba prevoditi na obroke koji su po svom sastavu slični obrocima nakon telenja. Dnevno povećanje koncetrata treba da iznosi 0,3-0,5 kg po kravi. Ishrana senom dobrog kvaliteta u količini od 1 kg na 100 kg telesne mase sprečava pojavu dislokacije sirišta posle telenja. Na dva dana pred telenje kod većine krava dolazi do drastičnog smanjenja konzumiranja hrane.

Nakon 2-3 dana kravama se povećava količina sena do 10 kg dnevno po grlu, apo uvođenju voluminoznih hraniva kao što je silaža, senaža I druga zelena stočna hraniva vrši se smanjenje količine sena. Kvalitetom hrane, sastavom obroka i tehjnologijom ishrane u periodu pripreme za narodnu laktaciju u velikoj meri se utiče na mlečnost krava i ekonomimičnost proizvodnje.

dr Radosav Vujić

foto pixabay.com

Steone krave

Pročitaj i ...

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

Treba na vreme početi sa spremanjem hrane za zimu - sušenje travne smeše počnite u julu.