Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

SILIRANJE perka. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i velike količine atmosferskih padavina  mnogi radovi u polju su zaustavljeni i onemogućeno je iskorišćavanje zasejanih biljaka. Poljoprivrednici se suočavaju sa viškovima zelene krme koju ne mogu pravilno iskoristiti. Krmna repica (Perko) je novija krmna biljka. Po vremenu stasavanja u nizijskom području spada u prvu grupu biljaka uz repicu, ogršticu i krmni kelj i jedna je od biljaka koja se koristiti  u zelenom konvejeru. Kupusnjače su biljke izuzetnog proizvodnog potencijala, jer mogu da daju  prinos od 60-100 t/ha zelene mase. Dobro izdržavaju niske temperature, pa se do duboko u jesen i u toku blagih zima koriste kao jedina zelena hrana. Uzimajući u obzir visok sadržaj vlage, a samim tim malu koncentraciju hranljivih materija, treba težiti da se  biomasa navedenih biljaka prvenstveno koristi u zelenom stanju. Viškovi navedenih krmnih biljaka se mogu silirati ali zbog visokog sadržaja vlage njih treba mešati  sa nekim suvim dodatkom, radi obezbeđenja suve materije.

  Siliranje perka je moguće uz dodavanje suve kabaste hrane predhodno iseckane u težinskom odnosu:

1. Perko : kukuruzovina ili seno ili slama 80:20%

2. Perko (80%, suvi repini rezanac predhodno samleven 5%, kukuruzovina ili seno ili slama 15%

3. Perko (80%, kukuruzna prekrupa (ili prekrupa žitarica) što sitnije samlevena 5%, kukuruzovina ili seno 15%

Obavezno uz svako siliranje kupiti i upotrebiti inokulant. Silokombajn podesiti tako da što krupnije secka biomasu Perka, ako može 10 sm dužine. Nakon siliranja silo masu dobro zatvoriti i staviti deblji sloj tereta opterećenja izme?u 10-15 cm peska ili zemlje.

 Nenad Nešović, PSSS Kraljevo.

SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

Usled nepovoljnih vremenskih uslova,a posebno u periodu kosidbe prvog otkosa, u novije vreme sve se više primenjuje veštačko sušenje zelene mase. Pri tome se koriste posebni uređaji i posebna tehnička sredstva ili ?ak i specijalni agregati poznati pod zajedničkim imenom dehidratori. Veštačko sušenje obavlja se pomoću zagrejanog vazduha  ili pregrejanog vazduha i sagorelih gasova.

Kada je reč o sušenju strujom hladnog vazduha, obično se koristi ventilator sa elektromotorom i sistemom rešetki na koji se nabacuje rastresiti sveži ili provenuti materijal ,kao i delimično osušena balirana sirovina. Ceo sistem može biti pod krovom ili obezbeđen pokrivačem. Najčešće su to kombinacije pokretnih elemenata rešetki u komadima, ventilator na točkovima i drugo.

Sušenje sa strujom toplog vazduha po pravilu obavlja se tako što ovaj sistem poseduje trake za prijem sirovina, sistem zagrevanja i strujanja toplog vazduha, sistem cirkulacije sirovine, uređaja za automatsku kontrolu toplog vazduha, sakupljnje, mlevenje, eventualno pakovanje i drugo.

Ovih dehidranata ima različitih tipova. Dehidratori sa upotrebom veoma toplih vazdušnih struja suše sirovinu skoro trenutno i obezbeđuje najbolju konzervaciju sastojaka, ali zahtevaju određenu pripremu (sitnjenje) materijala.

dipl.ing.stočarstva Safet Vesnić

foto pixabay.com

SILIRANJE perka 

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.

Leave a Reply