Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Plodnost krava – kako zadržati optimalni nivo

Plodnost krava – kako zadržati optimalni nivo

Savremeni način uzgoja često donosi i probleme, kao i pitanje kako očuvati plodnost krava – Zahtevi tržišta su neumoljivi, treba postići što veću mlečnost da bi se trošak za uzgoj mlečnih krava isplatio. U toj trci se desilo nešto što ne ide u prilog stalnoj težnji da krava godišnje da 7 – 8.000 kilograma mleka. Njihova plodnost je opala jer organizam nije mogao da postigne oba cilja. Zato se sada želi podstaći uzgoj u sistemu krava – tele (OVDE), da deo uzgoja krava obezbedi dovoljno teladi i budućih krava za dobijanje mleka. Za to je potrebno obezbediti optimalne uslove.

Plodnost krava

Uticaj uslova držanja na plodnost krava – autor Nenad Vujčić dipl. ing.

Ogromno povećanje mlečnosti krava dovelo je i do – velikog smanjenja plodnosti. Kod grupa najmlečnijih krava remont stada ide čak i na 40%. Opšti uticaj na plodnost imaju komfor i klima. Ti faktori se dalje sastoje od dosta detalja, kao što su:

  1. Ležišta – komforna i negovana; duboka ležišta omogućavaju mirno i duže ležanje, čime se posredno utiče na povećanje plodnosti;
  2. Boksevi za teljenje – boksevi moraju da budu dovoljno veliki sa dosta prostirke i svakako u staji radi direktnog vizuelnog kontakta sa drugim kravama;
  3. Podloge za kretanje – sigurne podloge, koje sprečavaju proklizavanje, daju visoku sigurnost a time doprinose boljoj plodnosti;
  4. Osvetljenje – dužina osvetljenja od 16 sati dnevno pozitivno utiče na mlečnost i plodnost krava;
  5. Stresovi – uzroci stresova su vrlo različiti, pa njih treba sprečavati, na primer kod lečenja, osemenjavanja, formiranja grupa…
  6. Visoke temperature – korišćenje ventilatora i rasprskivača veoma povoljno utiče na komfor krava, pa time i na ukupnu plodnost krava;
  7. Korišćenje četki – četkanje krava veoma poviljno utiče na ukupno dobro osećanje krava, pa time svakako i na plodnost;
  8. Snabdevanje vodom – i ovde je prilika da se ponovo istakne da je voda – najvažnija hrana! Napajanje čistom vodom i napajanje iz čistih pojilica direktno utiče na opšte stanje organizma a samim tim i na plodnost.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

Sada je vreme da završite poslednji otkos pred zimu.