Wednesday 13.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Plavo goveče u originalnoj formi potiče iz centralnog i severnog dela Belgije i jedno vreme je činilo polovinu populacije goveda. Lokalno crveno-šareno i crno-šareno se ukrštalo sa Šorthorn govečetom uvezenim iz Engleske u periodu od 1850. do 1890. godine. Stvarni uzgojni cilj je ustanovljen početkom 20. veka kada je zvanično današnja rasa i ustanovljena. Jedno vreme je ova rasa imala dva tipa, jedan primarno mlečni tip i drugi mesni tip. Sa provedenim selekcijskim postupcima ova rasa je prvenstveno mesnog tipa. Današnje belgijsko plavo goveče je rezultat selektivnog genetskog razvoja i uzgoja sprovedenog od strane profesora Hanseta u Centru za veštačku oplodnju u belgijskoj pokrajini Lijež.

Plavo goveče je rasa velikog telesnog formata, zaobljenih linija izražene mišićavosti posebno ramena, leđa i sapi. Leđna linija je ravna, strmih sapi i nežne kože. Ima nežne, ali snažne ekstremitete koji omogućavaju lagan hod.

plavo goveče

Boja može biti bela, plavo-crvenkasto-siva ili ponekad crna. Rasu karakteriše miran temperament i dugovečnost. U odnosu na šarole rasu ima izraženiju muskuloznost, mlečnost i dnevni prirast telesne mase. Međutelidbeni interval i smrtnost teladi su skoro isti kao kod Šarole rase.

Dosadašnji rezultati potvrđuju da na meleze prenosi kvalitativna svojstva mesa i potencijal prirasta.

Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Tovne rase goveda po stepenu stasavanja pripadaju rano – stasnom tipu, što dolazi do izražaja u ranom polnom stasavanju, dobrim tovnim odikama, ranoj zameni zuba i predispoziciji ka kratkonožnosti. Osnovna eksterijerna odlika rasa ovog tipa je zbijena građa tela. Kostur je srazmerno razvijen i lak, a muskulatura je obilna.

Bitna odlika tovnih rasa je da dobro iskorišćavaju hranu i imaju visok dnevni prirast. Randman je visok pa se kod srednje utovljenih grla kreće od 65 do 70%. U slučajevima kada je stepen utovljenosti veći, randman prelazi 75%. Od karakteristika bitnih za proizvodnju kvalitetnog mesa ističe se sposobnost da masnoću talože i u mišićno tkivo, te je meso sočno.

Krave srednje velikog telesnog okvira sa zaobljenim linijama trupa u proseku imaju telesnu masu od 700-750 kg i visinu grebena od 132-138 cm, dok bikovi u proseku imaju telesnu masu od 1.100 do 1.300 kg i visinu od 146-155 cm. Gravidnost  traje 280 do 286 dana. Prvo teljenje se obično dešava u starosti junice od 32 meseca. Prosečna telesna masa tek rođenog teleta iznosi oko 45 kg. Mlečnost krava iznosi oko 4.000 kg mleka sa 3,5% mlečne masti.

Savetodavac Zoran Kozlina

Zasluge za veliki randman ima gen koji NE zaustavlja dalji rast mišića (kod drugih rasa mišići rastu do određene veličine i miostatin zaustavlja dalji rast). Gajenjem goveda sa takvom “greškom” je doveo do današnjeg plavog govečeta koje ima izuzetno veliku masu mišića – mesa.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

Sada je vreme da završite poslednji otkos pred zimu.

Leave a Reply