Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 5)

Stočarstvo

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

trave izvor savetovanje sremska svetlost uticaj ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo

ISPAŠA je dobar izbor – Postavlja se pitanje – kada pustiti stoku na pašu? Prvih dana stoku treba pustiti na što veću površinu pašnjaka kako bi se goveda nižeg hijerahijskog ranga mogla uspešno skloniti pred životinjama višeg statusa. Preporučuje se da prvih dana privikavanja na pašnjak i ogradu u stadu nema jako plahih životinja. Takođe se treba držati pravila postupnog privikavanja …

Opširnije »

Polno sazrevanje junica – sačekati 15 meseci

polno sazrevanje junica

Polno sazrevanje junica i njhovo uvođenje u osemenjavanje, zavisi pored ostalog, od podneblja, rase, intenziteta i kvaliteta nege, ishrane i mnogih drugih faktora. Opšti cilj je da se kod određene starosti postigne i odgovarajuća telesna masa koja garantuje da će grlo biti sposobno da iznese normalan plod i posle teljenja ostvari proizvodnju mleka shodno svojim genetskim mogućnostima. Optimalnim se smatralo …

Opširnije »

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

ishrana organskim kiselinama

Količina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnošću iskorišćavanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to količina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, načina držanja, mikroklime, broja hranjenja, načina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja. Obim konzumiranja hrane …

Opširnije »

Kuga svinja iz Afrike stiže i u SAD ove godine?

kuga svinja iz

Kuga svinja iz Afrike stiže – Zarazna bolest za koju nema leka je stigla u Evropu i zabeležen je veliki broj slučajeva zaraze i sve životinje su uklonjene. Rumunija je zabeležila u 2018. godini 240.000 slučajeva oboljevanja svinja, Rusija beleži skoro 100.000 slučajeva. Afrička kuga svinja se brzo širi u Kini, preko istočne Evrope stigla je u Belgiju. Danska, svetski veliki uzgajivač …

Opširnije »

Zasušenje treba uvesti dva meseca pre teljenja

goveda laktacija procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Zasušenje dva meseca pre teljenja – Steone krave treba da se muzu dok ne napune sedam meseci steonosti. Posle tog vremena krave treba da su zasušene. Poslednja dva meseca bremenitosti mlečna žlezda treba da se odmori od stvaranja mleka i da se pripremi za novu laktaciju. U praksi se često prave greške, tako što se krave muzu do na 30 a …

Opširnije »

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

tov ćurke na paši tov ćuraka ćurići načini

Ćurići načini leženja – Ako se ćurići legu prirodnim načinom, onda se pod ćurku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvočka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. Ćurka leži na jajima prosečno 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slučaju 14 dana. Za leženje ćurećih jaja postoje …

Opširnije »

Koza ishrana odlučuje o kvalitetu uzgoja

koza ishrana koze način ishrane ishrana koza

Koza ishrana – Često se kaže da koze ne traže puno, jedu sve što je zeleno. Nije baš tako. Da bi koza dobro napredovala u razvoju, dala puno mleka zahteva i dobru, kvalitetnu hranu. Ako ih držite u štalskom načinu uzgoja zahtevi su još i veći. Uspešan uzgoj koza zahteva dobro poznavanje hraniva. Njihov izbor utiče na kvalitet i prirast životinja. ZELENA …

Opširnije »

Ovce ispaša kao najekonomičniji način uzgoja

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Ovce ispaša. S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za …

Opširnije »

Sistemi gajenja goveda – poluslobodan ili štalski?

sistemi gajenja

Sistemi gajenja goveda –  Savremeno stočarstvo zahteva visoka ulaganja i često su poljoprivrednici prinuđeni da se zadužuju za izgradnju objekata, kupovinu opreme. Možda Vam može biti interesantan jedan od  jednostavnijih načina uzgoja – poluslobodan sistem držanja goveda. Rezultat je bolje zdravlje životinja, viša mlečnost, ali uz nešto više izdatke za ishranu. Uz odluku da krenete sa ovim načinom uzgoja zadovoljićete …

Opširnije »

Jaja bez holesterola – jesu “sintetička” ali dišu i mirišu

jaja bez holesterola

Jaja bez holesterola – Dok se u Srbiji uvodi nova mera o razvrstavanju jaja prema veličini, uzgoju koka – nosilja bez upotrebe premiksa, antibiotika, u svetu se govori o “sintetičkim” jajima. Jedna kompanija iz SAD-a je predstavila jaja bez holesterola, koja se proizvode na biljnoj bazi. Prirodna jaja sada imaju sintetičkog konkurenta. Evropski uzgajivači koka nosilja, koji su pokušali u …

Opširnije »