Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 40)

Stočarstvo

PIROPLAZMOZA bolest koju prenosi krpelj

krpelj vreba piroplazmoza

Piroplazmoza  –  To je bolest domaćih životinja koja se javlja u toplim mesecima u proleće , leto, I početkom jeseni. Od nje obolevaju goveda, ovce, koze, konji. Uzročnik ove bolesti je krvni parazit – piroplazma koja se prenosi preko krpelja. Krpelj 48-72 sata po kačenju na domaćina iz svojih žlezda izlučuje šigelu, koja naseljava eritrocite domaćina u kojima se naseljava. Krpelj …

Opširnije »

ĆURKE na paši uz minimum troškova uzgoja

tov ćurke na paši tov ćuraka ćurići načini

ĆURKE  na paši – Posle bobanja ćurke mogu ići na pašnjak ili podignut voćnjak na starinski način, gde ostaju do klanja, uz minimalne troškove za ishranu. Na pašnjacima obezbediti nadstrešnice sa stajalicama i izvor pitke vode. Uveče, po povratku sa paše, ćurkama se daje smeša zrnaste hrane: Za ćurku tešku 4 kg, koja nosi oko 15 jaja mesečno, dnevni obrok …

Opširnije »

Kozije mleko čuva Vaše zdravlje

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Kozije mleko – Kozijem mleku se danas pridaje sve veća pažnja. U odnosu na proizvodnje drugih vrsta mleka, proizvo dnja kozijeg mleka je u najvećem porastu. Iako je sastav kozijeg i kravljeg mleka veoma sličan, prednosti kozijeg mleka u odnosu na kravlje, se ogledaju u njegovim terapeutskim i dijetetskim svojstvima.Ovaj rad sadrži pregled glavnih osobina kozijeg mleka u poređenju sa …

Opširnije »

Kefir kiselo mlečni napitak za zdravlje i zaradu

organska kontrola mlečnosti kefir kiselo organska proizvodnja

Kefir kiselo mlečni napitak u kojem fermentacijom mešovitih kultura (mlečno kiselinskih bakterija i kvasca) nastaju mlečna kiselina, alkohol i ugljen dioksid. Bakterije mlečnokiselinskog vrenja proizvode kiselinu a kvasci alkohol i CO2. Razlikuju se nekoliko vrste kefira: Jednodnevni ili slabi kefir koji je penušav i kiselosti oko 360SH sa oko 0,2 % alkohola Dvodnevni ili srednji koji je nešto ređi kiselost …

Opširnije »

Navodnjavanje stajnjak, preti li nam devastacija njiva ?

navodnjavanje stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak đubrivo vrste đubriva

 Navodnjavanje je nužan uslov za uspešnu poljoprivredu. Klimatske promene su uslovile pojavu suša u  sve kraćim vremenskim periodima. Da bi zadovoljila zahteve savremene poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede je započela velike radove na povećanju površina koje će biti pod sistemima za navodnjavanje. Zaslanjivanje zemljišta dešava kao prirodan proces, navodnjavanje izaziva sekundarno zaslanjivanje zemljišta. Pošto većina vrsta gajenih biljaka ne podnosi visoke koncentracije soli, …

Opširnije »

HEREFORD rasa goveda zahvalna za tov i ekonomiju

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Hereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. Obeležja savremenog hereforda izgradila je skupina uzgajivača tokom 18. veka primenom metoda odabiranja i uzgoja u srodstvu, pri čemu je dobijeno govedo koje rano stasava, nešto kraćih nogu i bolje tovne sposobnosti. To govedo je snažne konstitucije sa vrlo …

Opširnije »

Krpelj vreba iz trave – prenosi opasnu bolest

krpelj vreba piroplazmoza

Krpelji su paraziti toplokrvnih životinja, a i čoveka. Sezonska aktivnost, počinje im u proleće i traje do kasno u jesen. Ako su krpelji zdravi, ne predstavljaju opasnost po ljude i životinje, ali ?esto prenose mnoge bolesti od kojih su neke smrtonosne ako se ne otkriju i ne leče. Svi krpelji su paraziti, koji piju krv svog domaćina i mogu se …

Opširnije »

Travnjaci optimalno vreme košenja

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci italijanski ljulj

Travnjaci – Pri određivanju optimalne faze korišćenja travnjaka treba voditi računa o prinosu suve materije i sadržaju sirovih proteina.Na momenat optimalne faze korišćenja travnjaka utiče: udeo trava i leguminoza u travnjaku,  količina azota primenjena u proleće, do prvog otkosa i vreme kosidbe. Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do klasanja …

Opširnije »

Tov junadi silažom tek posle dva meseca života

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

TOV JUNADI silažom – Silaža je važan deo obroka u tovu junadi. Veliki broj stočara pravi kvalitetnu silažu jer je to uslov da se na kraju tova poveća profit. U početku tova mora se biti veoma oprezan sa ishranom teladi jer stvarate dobru osnovu za uspeh u tovu. Izvoz junećeg mesa je stvorio uslove da se veći broj gazdinstava bavi …

Opširnije »

SVINJE uginuća i kako smanjiti njihov broj

tov prasadi probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

SVINJE uginuća  Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.  Ovo ukazuje da se upravo …

Opširnije »