Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 39)

Stočarstvo

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose moguća je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili moguće štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za stočarstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi praćenja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – besplatna …

Opširnije »

Murska 700 HD gnječilica za najbolje rezultate

murska 700

Murska 700 HD gnječilica. Firma ISV Feed&Consulting koja distribuira vrhunske finske gnječilice Murska, isporučila je još jednu mašinu iz svoje ponude, i to farmi krava u sklopu Poljoprivrednog preduzeća “Sava Kovačevi?” iz Vrbasa. Radi se o jednoj od najvećih farmi u zemlji, opremljenoj najnovijom tehnologijom evropskih proizvođača, na kojoj se gaje grla rase holštajn. Poseduje preko 2.000 grla stoke, od …

Opširnije »

Romanovska rasa ovaca za puno jagnjadi

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

Romanovska rasa ovaca- U zadnjih par godina postoji veliko interesovanje za Romanovskom rasom ovaca, prvenstveno zbog velike plodnosti, (jagnjenja velikog broja jagnjadi) i kvalitetnog mesa. Takođe, postoje nekoliko zapata umatičenih ovaca ove rase od skoro, koji se postepeno uvećavaju, tako da postoji i mogućnost ostvarivanja subvencija za priplodni materjal, pa je i to razlog velikog interesovanja za kupovinu ove rase. Romanovska …

Opširnije »

KONJI pravilna nega ove pitome životinje

ždrebećak konji neki nega konja konj

 KONJI pravilna nega – Konje koji se drže u štali treba dobro očistiti svakog dana, ne samo da bi lepo izgledali već i da bi im se dlaka i koža održavale u dobrom stanju. Grla na ispustu se, doduše, ne čiste sama, ali u stanju su mnogo toga da učine za svoju kožu i dlaku. Omogućeno im je da se izvaljaju …

Opširnije »

Mikotoksini – oprez ! saveti Alltech kompanije

mikotoksini

Mikotoksini – Opasnost!: Preko 500 mikotoksina predstavlja rizik za vaše svinje Mikotoksini koje proizvode plesni na mnogo na?ina uti?u na performanse životinja i profitabilnost proizvo?a?a. Zašto oni predstavljaju tako veliki rizik za vaše životinje? Šta su mikotoksini? Mikotoksini su prirodne supstance koje proizvode plesni na poljima i tokom skladištenja žitarica, hraniva i biljnih hraniva. Pošto je otkriveno preko 500 raznih tipova …

Opširnije »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

ishrana organskim kiselinama

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problematična vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte NE davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : …

Opširnije »

Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Uzgoj svinja uslovi. Srbija mnogo napora ulaže da iskoreni kugu svinja i omogući izvoz tovljenika. Mogućnosti izvoza u budućnosti postoje, ali je potrebno ispuniti uslove da bi se ostvarila uspešna, profitabilna proizvodnja i da budemo konkurentni na tržištu. Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha Uslovi za uspeh su: 1 – ZDRAVE ŽIVOTINJE 2 – HRANA 3 – USLOVI DRŽANJA 4 …

Opširnije »

Stočna hrana je važna za uzgajivače

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Sto?na hrana je važna – Sto?arska proizvodnja je prioritetno i dugoro?no opredeljenje svakog poljoprivrednog proizvo?a?a. Da bi se realizovala sto?arska proizvodnja, jedan od najzna?ajnijih uslova je obezbe?enje dovoljnih koli?ina kvalitetne sto?ne hrane. Koncept proizvodnje sto?ne hrane u uslovima intezivne sto?asrke proizvodnje treba da se zasniva na principu maksimalnog koriš?enja prirodnih resursa, zemljišta, vode i suna?eve energije. Jesenjom setvom krmnog bilja-ozime …

Opširnije »

Silaža – kiseline koje čuvaju njen kvalitet

izbor hibrida silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Silaža kiseline – Mlečna kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mlečnokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mlečnih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja, kao i zastupljenost šećera u spremljenoj silaži mogu se približno tačno proceniti na osnovu količine mlečne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom baktericidnom dejstvu, koje onemogućava i zaustavlja rad …

Opširnije »

IPARD program – sektor proizvodnja mleka

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

IPARD program i specifi?ni kriterijumi prihvatljivosti u sektoru proizvodnje mleka- autor R.Širtov dr vet med sci Pravo da konkurišu imaju nosioci poljoprivredni gazdinstava koji imaju od 20-300 krava,a oni koji imaju manje od 20 krava mogu da konkurišu prema nacinalnom programu MPŠV. IPARD program – sektor proizvodnja mleka Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: – za štale za muzne krave, …

Opširnije »