Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 30)

Stočarstvo

Aukcija na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

aukcija savremeni uzgoj poljoprivrednog sajma

Aukcija na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu – veliki uspeh u prodaji najkvalitetnijih  primeraka goveda, svinja … Podsticaji Ministarstva poljoprivrede stimulišu uzgajivače da poboljšaju rasni sastav svojih stada. Ovo je bila prilika za kupovinu proverenih, kvalitetnih grla, najboljih na sajmu – okićenih medaljama Šampiona sajma. Veliko interesovanje je bilo za primerke rase Angus sa farme goveda ” Angus” u Novom …

Opširnije »

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

ishrana organskim kiselinama

Siliranje – Vrlo često se pojam spremanja silaže poistovećuje sa postupkom siliranja, što je samo delimično tačno, ali ima i određenih specifičnosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi način). Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za bakterije …

Opširnije »

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Ovce na pašu. S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za …

Opširnije »

Savremeni uzgoj – izaberite najbolje ISV

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

Savremeni uzgoj – primena najsavremenije opreme, najnovijih saznanja je uslov ostvarenja efikasnog poslovanja . Firma ISV Feed&Consulting Subotica Vam upravo to nudi.  Osnovana 2012. godine ISV Feed&Consulting  je prenela višegodišnje iskustvo u opremanju specijalizovanih farmi od kompanije ISV Zrt iz Mađarske. Tokom ovih šest godina firna je stekla veliki broj korisnika njihovih proizvoda ( visokokvalitetnih premiksa ), omogućila savetovanje korisnika kako …

Opširnije »

Prasad trebaju negu i kvalitetnu ishranu -ISV

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Prasad trebaju negu – Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, …

Opširnije »

Ocene telesne kondicije muznih krava od 1 do 5

goveda laktacija procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Ocene telesne kondicije – Uspešna proizvodnnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog korišćenja energeije iz konzumirane hrane. Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka kao i u reprodukciji muznih krava javljaju upravo zbog neodgovarajućeg snabdevanja energijom iz hrane. Kao efikasan način za praćenje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne kondicije …

Opširnije »

Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Kozarstvo bitna je … Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih domaćih životinja. Konzumiranje različitih hraniva i raznih biljaka održava dobar apetit …

Opširnije »

Silo rovovi i njihove optimalne dimenzije

silaža kvalitet senaža silo rovovi inokulanti za perko setva

Silo rovovi  – Imajući u vidu da je vreme za pripremu objekata za smeštaj silaže, dajemo neke preporuke koje bi to dimenzije silo objekata bile najpogodnije.  Čista širina, »šupljina«, silo rovova od jedne do druge unutrašnje strane zidova ne sme da bude manja od 3,00 do 3,20 m. Samo se sa ovakvom njegovom najmanjom šupljinom u objektu može dobro i …

Opširnije »

PRAŠENJE osnovna pravila za pravilno prašenje

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Prašenje osnovna pravila –   Kada se prašenje odvija normalno, krmača obično leži. U početku, javljaju se porođajni bolovi i dolazi do otvaranja grlića materice, koje kod nazimica traje nekoliko sati duže nego kod krmača. Plod se svojim položajem sprema za izlazak. Kada se prvi plod nađe u karličnom delu, puca vodenjak i prašenje počinje.  Dužina prašenja zavisi od broja prasadi. …

Opširnije »

PIROPLAZMOZA bolest koju prenosi krpelj

krpelj vreba piroplazmoza

Piroplazmoza  –  To je bolest domaćih životinja koja se javlja u toplim mesecima u proleće , leto, I početkom jeseni. Od nje obolevaju goveda, ovce, koze, konji. Uzročnik ove bolesti je krvni parazit – piroplazma koja se prenosi preko krpelja. Krpelj 48-72 sata po kačenju na domaćina iz svojih žlezda izlučuje šigelu, koja naseljava eritrocite domaćina u kojima se naseljava. Krpelj …

Opširnije »