Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 30)

Stočarstvo

Mastitis somatske ćelije – kako se izboriti za kvalitet

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Mastitis somatske ćelije – Kako mastitis utiče na sadržaj i kvalitet mlečnih sastojaka Mlečna mast. Zbog mastitisa koncentracija masti u mleku se smanjuje. U mleku sa povišenim brojem somatskih ćelija radi delovanja enzima javljaju se slobone masne kiseline koje mogu prouzrokovati promene i organoleptičke mane mleka i mlečnih proizvoda (miris, ukus, izgled). Ovo posebno dolazi do izražaja kada se broj …

Opširnije »

Neplodnost kod goveda – uzroci i posledice

ishrana organskim kiselinama

Neplodnost kod goveda – Posle ishrane, držanje i njega su najvažniji činioci koji utiču na plodnost životinja. Staje treba da obezbede neophodne uslove za život krava i njihovu proizvodnju. Takvi objekti treba da sadrže dovoljno čistog vazduha, svetla i umerene temperature. Ležaji za životinje trebaju biti udobni, prostrani, suvi i čisti i da obezbeđuju odmor životinjama. Krave trebaju redovno da …

Opširnije »

DOBRA EKONOMIJA – ISV Subotica

uzgoj svinja

Dobra  ekonomija – Pietren – belgijska rasa svinja odlikuje se velikom mesnatošću ali i slabijim kvalitetom mesa. Randman je oko 79 %. Dužina polutki je 72 cm , što znači da ona spada u kraće rase svinja. Sadržaj mesa u polutkama je 64 %. Taj parametar pokazuje da je to najmesnatija rasa svinja na svetu. Procenat karea kod Pietrena u …

Opširnije »

MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

mikroorganizmi

Mikroorganizmi  – Sve nas okružuje vazduh i zemljište. Oni su uslov života, ali to podrazumeva prisustvo SVIH organizama, među kojima su i oni koji mogu biti opasni po zdravlje životinja i ljudi. Zemljište je glavni nosilac biljnog pokrivača, i jedino sredstvo proizvodnje ljudske i stočne hrane. Poznato je da na zemlji i u zemlji živi ogroman broj mikroorganizama. Svi oni …

Opširnije »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlučenja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova lečenja usled hromosti. Na povećanje rizika za nastanak hromosti mogu uticati greške …

Opširnije »

ORGANSKO stočarstvo na našim prostorima

trave izvor savetovanje sremska svetlost uticaj ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo pašnjaci

ORGANSKO stočarstvo – Novost na našem tržištu je pojava organski gajeno meso životinja i mleko. Poželeće mnogi da se “uključe” u takav sistem gajenja. Gajene životinja u organskoj proizvodnji je zahtevno i duže traje nego komercijalno. Naglasak je na zdravstvenoj bezbednosti, kvalitetu i dobrobiti i potrošača i životinja. Potrebno je ispuniti određene zahteve koji garantuju da ste životinje gajili u …

Opširnije »

PROSTIRKA za goveda je izuzetno važna

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

PROSTIRKA za goveda – Izuzetno je značajna zato što obezbeđuje dobro zdravlje vimena, sprečava povrede nogu i obezbeđuje dobar kvalitet mleka. Kod goveda se kao prostirka mogu koristiti različiti materijali kao što su: 1. slama – u stočarstvu je neophodna ne samo kao stočna hrana već i kao prostirka kod goveda. Odlično upija vlagu i čuva toplotu ispod ležećih životinja, …

Opširnije »

Organski način uzgoja ovčarskog stada

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

Organski način uzgoja . Kada treba formirati i organizovati stado koje će imati sve atribute stada za uzgoj u organskoj proizvodji, često se, ispravno, zbog nedostatka izbora odgovarajućih životinja iz organske proizvodnje biraju grla iz konvencionalne i uvode u zapat organske proizvodnje. Za sprovođenje ovog postupka potrebna je saglasnost nadležnog inspektora. Ovom prilikom u organsku proizvodnju uvode se jako mlade životinje, …

Opširnije »

Prasad dobra nega donosi veliki prirast ISV

tov prasadi probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Prasad dobra nega. Odgoj prasadi je jedna od najkritičnih, a ekonomsko gledano I najvažnija faza u svinjarsku proizvodnju. Propusti načinjeni u ovaj period nemogu se nadoknaditi u sledećem periodu. Da bi smo dobili što veći broj kvalitetnih prasadi po leglu,trebamo obratiti pažnju na ishranu I negu krmače naročito u drugoj polovini suprasnosti pa do četvrte nedelje posle prašenja. Osnovni cilj …

Opširnije »

Kvalitet hrane siguran put do uspeha – De Heus

tov pilića kvalitet hrane

Kvalitet hrane – najvažnije za uspešan tov je obezbediti najviši kvalitet hrane kojom hranite životinje. Znamo da Holandija ostvaruje godišnje od poljoprivredne delatnosti izvoz u vrednosti više od 91 milijarde US dolara !!  Uzgoj stoke ( preživara ), pilića, svinja je tokom 2017. doprineo izvozu Holandije sa više od 9,3 milijardi US dolara. Iz Holandije, džina poljoprivredne proizvodnje, stigla je u Srbiju …

Opširnije »